Lees voor

Toonaangevend zijn

We delen onze expertise. Hoe meer onze expertise wordt erkend, hoe meer we beeldbepalend kunnen bijdragen aan onze vakgebieden.

Lees voor

Combineren van perspectieven

We combineren perspectieven van verschillende professionele disciplines. Zowel ‘high tech’ als ‘high touch’. Daarbij betrekken we ook professionals van buiten. Zo ontstaan nieuwe inzichten die onze doelgroepen –in het bijzonder onze patiënten - een nieuw perspectief kunnen geven.

Lees voor

Uitzonderlijk betrokken

Onze ‘high touch’ stamt uit onze oorsprong. Bijna 100 jaar geleden bouwden paters een klooster in Sterksel waar ze zorgden voor mensen met epilepsie. Onze cliënten zijn vaak verrast over ons begrip van en voor de impact van hun aandoeningen.

Lees voor

Continu ontwikkelen

Om onze cliënten een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te helpen bereiken - of liever nog de aandoeningen waarmee zij kampen uit de wereld te helpen - breiden we continu onze expertise uit via wetenschappelijk onderzoek en innovatie.

Lees voor

Verbinden om samen te groeien

In lijn met ons vermogen om de schijnbaar onverenigbare domeinen ‘high tech’ en ‘high touch’ te verenigen, richten we ons op bijzondere verbindingen en combinaties tussen vakgebieden en partijen. Daaruit kunnen innovaties ontstaan die onze patiënten vooruit helpen.