Over Kempenhaeghe
Lees voor

Gespecialiseerde centra

Binnen Kempenhaeghe kunnen patiënten in gespecialiseerde centra terecht voor diagnostiek, behandeling, begeleiding, zorg en/of een passende woonomgeving. Daarbij staat de mens altijd centraal; we kijken vooral naar mogelijkheden in plaats van beperkingen. Omdat we weten dat een ziekte een grote impact kan hebben op het leven van de patiënt en zijn omgeving, hebben onze professionals altijd alle aandacht voor patiënten, leerlingen, cliënten en hun omgeving. Ze wenden hun kennis aan om net zo lang en diep te zoeken tot de best mogelijke oplossing is gevonden voor iedereen.

Lees voor

Zorg voor nu en morgen

Om de zorg nu en in de toekomst nog verder te verbeteren, zijn we voortdurend bezig met ontwikkeling, vernieuwing en verdieping van onze kennis. Dat doen we in de vorm van wetenschappelijk onderzoek dat de toon zet voor ontwikkelingen in onze centrale vakgebieden epileptologie, slaapgeneeskunde, neurologische leer- en ontwikkelstoornissen en speciaal onderwijs. We delen onze kennis graag met andere zorgverleners in ziekenhuizen, instellingen en instanties. Daarnaast wisselen we kennis uit in samenwerkingsverbanden met academische centra en het bedrijfsleven.