Lees voor

Hoe kunt u terecht?

Bij ingewikkelde slaapstoornissen is vaak de kennis van meerdere deskundigen nodig om een goede diagnose (probleem en oorzaak) en behandeling vast te stellen. Het Centrum voor Slaapgeneeskunde heeft hiervoor alle medische specialismen in huis. U kunt bij ons terecht na een verwijzing van een medisch specialist of uw huisarts.

Een verwijzing komt aan de orde wanneer er onduidelijkheid blijft bestaan over de oorzaak van uw slaapstoornis of als het niet lukt om de slaapstoornis onder controle te krijgen. Ook kan specifieke expertise vereist zijn rondom de behandeling of een specialistische aanpak door een combinatie met andere problemen. Verder kan de patiënt een speciale benadering nodig hebben - zoals kinderen of mensen met een verstandelijke beperking - of is extra kennis nodig rondom de aandoening bij die doelgroepen.

Voor een verwijzing naar Kempenhaeghe is een verwijsbrief nodig van de huisarts of medisch specialist. Tevens is een verwijsbrief nodig als u onder behandeling bent (geweest) maar langer dan twee jaar geen consult heeft gehad.

U of uw arts stuurt de verwijsbrief naar Kempenhaeghe. Wij beoordelen dan wie van onze slaapdeskundigen het beste bij uw vraag past. Vervolgens ontvangt u een uitnodiging voor een eerste consult, meestal samen met een vragenlijst en een zogenoemde slaap/waakkalender. De afspraak is in Heeze of in Breda.

CSG 31
Lees voor

Wanneer kunt u terecht?

U wilt natuurlijk zo snel mogelijk geholpen worden. Daar doen wij onze uiterste best voor. Normaal gesproken krijgt u nadat wij uw verwijsbrief hebben ontvangen bericht. Voor het plannen van een datum en tijd voor een eerste afspraak nemen we contact met u op.

Alhoewel we dit natuurlijk proberen te voorkomen, kan het gebeuren dat u vanwege grote toeloop van patiënten niet direct een afspraak kunt maken. Men name het aantal volwassenen en kinderen met klachten van chronische slapeloosheid is in de afgelopen jaren enorm gestegen. Daardoor is de wachttijd voor vooral deze patiëntengroep lang. Wij werken samen met andere zorgverleners aan oplossingen hiervoor. Maandelijks publiceert Kempenhaeghe een overzicht van de actuele gemiddelde wachttijden.

Wachttijden

Vindt u dat u te lang moet wachten op de zorg die u nodig heeft? Dan kan uw zorgverzekeraar u misschien helpen. Meer informatie daarover vindt u hier.

Lees voor

Wordt de zorg van Kempenhaeghe vergoed?

In principe zit de zorg die Kempenhaeghe biedt in de basisverzekering van de zorgverzekeraars met wie wij afspraken hebben gemaakt. Toch raden wij u aan om altijd, voorafgaand aan de behandeling, bij uw zorgverzekeraar na te vragen of deze de behandeling vergoedt.

Afhankelijk van de voorwaarden van uw zorgverzekeraar moet u mogelijk (een gedeelte van) de behandeling zelf betalen. Vraagt u, als u deze informatie telefonisch opvraagt, altijd om een schriftelijke bevestiging. Houdt u ook rekening met uw ‘eigen risico’ dat u heeft afgesproken. Verder is het mogelijk dat u zelf een deel van de kosten moet voorschieten waarna verrekening met uw zorgverzekeraar op een later tijdstip plaatsvindt.

Verder lezen

CSG 30
Lees voor

Hoe verloopt een bezoek aan de polikliniek?

In het Centrum voor Slaapgeneeskunde werken de beste somnologen (slaapdeskundigen) van verschillende disciplines samen om als team meer helderheid te verschaffen over uw aandoening of die van uw kind.

Wanneer u voor een afspraak naar Kempenhaeghe gaat, zal dat in eerste instantie om een bezoek aan de polikliniek gaan.

Verder lezen

CSG 46
Lees voor

Hoe verloopt een opname?

Patiënten die een slaapmeting nodig hebben, worden meestal twee dagen (één overnachting) opgenomen. In de opnamecentra in Heeze en in Breda is er een aparte afdeling voor slaaponderzoek.

Meestal arriveert u dan aan het einde van de middag of in het begin van de avond. Afhankelijk van het onderzoek gaat nu na het aanbrengen van de meet-sensoren slapen of is het juist de bedoeling dat u eerst nog wakker blijft. Gedurende het onderzoek wordt u geobserveerd met camera’s.

Verder lezen

CSG 47
Lees voor

Hoe kunt u uw kind voorbereiden?

Door thuis met uw kind te praten over het bezoek aan Kempenhaeghe draagt u bij aan een goede voorbereiding. Houdt de uitleg zo eenvoudig mogelijk. Pak samen met uw kind de spullen in voor een opname. De kindersite www.kempy.nl helpt kinderen bij de voorbereiding op het verblijf en het onderzoek. Verder is de website www.kindenziekenhuis.nl informatief.

Tijdens de opname en het onderzoek mag één ouder/verzorger aanwezig zijn. U kunt op de kamer van het kind overnachten. Zo kunt u (een deel van) de dagelijkse verzorging van uw kind op u nemen. U kent uw kind het best en bent vertrouwd met zijn of haar reacties en gedrag en daar willen we onze zorg zo goed mogelijk op afstemmen.

Lees voor

Hoe borgt Kempenhaeghe uw privacy?

Als u patiënt in Kempenhaeghe bent, leggen wij uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam en adres) en medische gegevens (over uw aandoening) vast in uw persoonlijke elektronisch patiëntendossier. Met deze gegevens kunnen we u zo goed mogelijk van dienst zijn.

Natuurlijk beveiligen we deze gegevens en gaan er zeer vertrouwelijk mee om, zoals omschreven in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO, 1 april 1995) en in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg, mei 2018). In het privacyreglement en in een informatieblad vindt u uitgebreide informatie hierover.

Privacyreglement

Informatieblad over privacy

Verder lezen