U zocht informatie over:
  • Vinckert FHP1101
  • Vinckert FHP0009
  • Vinckert website FHP0276
  • Slaaplamer vinckert 0292
  • Sandt website FHP0184
  • Kempenhaeghe buiten website
  • Huiskamer sandt 0304
  • Huisakamer sandt 10296
  • Box bed vinckert 0298
  • Badkamer vinckert 0290
Lees voor

Wonen op een kinderwoonafdeling

Op het terrein van Kempenhaeghe in Heeze wonen circa 40 kinderen en jongeren van zes tot ongeveer achttien jaar. De moderne woningen zijn toegerust op de epilepsie en op de opvoedings- en zorgvragen van de kinderen. Er is een veilig en vriendelijk pedagogisch klimaat met aandacht voor de individuele ontwikkelingsmogelijkheden van ieder kind.

Elke woning heeft een eigen team met specifieke kennis. Bijvoorbeeld kennis van kinderen met ernstige meervoudige beperkingen, ook met zintuiglijke handicaps voor wie non-verbale communicatie van groot belang is. Of kennis van kinderen met een lichte verstandelijke beperking en een verstoorde sociaal emotionele ontwikkeling of kinderen met een matige verstandelijke beperking bij wie de ernstige epilepsie bij gewone dagelijkse activiteit (schommelen, koken, een rondje fietsen) meer en ander toezicht vraagt.

Elk kind heeft een eigen kamer die met persoonlijke spullen kan worden ingericht. In en rondom de woningen is er veel speelgelegenheid. De meeste kinderen wonen in groepsverband van vier tot zes kinderen, maar er zijn ook mogelijkheden voor kinderen die moeilijk samen met anderen kunnen wonen. Sommige groepen hebben een gesloten karakter.

De meeste kinderen verblijven ‘doordeweeks’ in Kempenhaeghe en brengen (een deel van) de weekends en vakanties bij hun ouders door. In overleg wordt afgestemd wat de beste individuele oplossing is; van een kort bezoekje thuis tot meer nachten per week.

Het perspectief voor de meeste kinderen is een beschermde woonvorm voor volwassenen.