U zocht informatie over:
Lees voor

Wat kan ik doen om mijn kind te laten slapen?

De oorzaak van het slaapprobleem van uw kind kan liggen in gedrag of gewoonten. Dan kan elk kind, ook een baby, leren om zonder hulp in slaap te vallen. Doel is de vicieuze cirkel van slecht slapen te doorbreken. Daarbij gelden eenvoudige adviezen maar volharding en motivatie zijn bepalend voor succes:

  • Creëer een ‘naar bed routine’ van tien tot maximaal dertig minuten. Doe samen met uw kind iets wat beiden ontspant: een bad nemen, een verhaaltje lezen. Pas de routine elke dag op dezelfde manier toe en houdt u strikt aan de ervoor geplande tijd. Ga dus niet in op verzoeken van uw kind om ‘nog een slokje water’, ‘nog een extra knuffel’ of ‘nog een verhaaltje’.
  • Houd regelmatige bedtijden aan. Breng uw kind elke dag op dezelfde tijd naar bed.
  • Beperk één tot twee uur voor het slapen ‘drukke’ activiteiten. Daaronder vallen rennen, springen, stoeien, maar ook televisie kijken en computerspelletjes.
  • Zorg voor lichamelijke (buiten)activiteit overdag.
  • Als uw kind wakker wordt, blijft roepen of huilen, past u steeds dezelfde aanpak toe: U gaat naar uw kind en stelt het gerust (met woorden, niet door het kind op te pakken). Na maximaal twee minuten verlaat u de slaapkamer. Blijft uw kind roepen of huilen, dan herhaalt u deze aanpak. De tussenpozen worden steeds langer en u voert ze elke dag wat op.

Lukt het langere tijd niet om uw kind te laten slapen? Dan kan het kinderteam van het Centrum voor Slaapgeneeskunde van Kempenhaeghe mogelijk helpen.