U zocht informatie over:
Lees voor

Kinderdagcentrum of speciaal onderwijs

Kinderen die op het terrein van Kempenhaeghe in Heeze wonen gaan er naar De Berkenschutse, de school voor speciaal onderwijs van Kempenhaeghe of naar het kinderdagcentrum De Boom.

Kinderen die naar school kunnen gaan, volgen onderwijs voor (zeer) moeilijk lerende kinderen op De Berkenschutse.

Voor wie dit vanwege meervoudig complexe handicaps niet mogelijk is, is er kinderdagcentrum De Boom. Daar gaat de aandacht uit naar de sociale en emotionele ontwikkeling, de zintuiglijke ontwikkeling, communicatiemogelijkheden en de motoriek van kinderen met een zeer laag ontwikkelingsniveau.

Woonbegeleiders en activiteitenbegeleiders integreren daarbij hun ondersteuning en maken beiden deel uit van het zorgteam rondom een kind. Per kind worden activiteiten zoals muziek, snoezelen, zintuiglijk stimuleren, een vorm van beweging en communicatiespelletjes afgestemd op enerzijds de behoefte aan veiligheid en structuur en anderzijds uitdaging.