Lees voor

(Neuro)psychologisch perspectief

OD 1

Gedragswetenschappers zijn in alle centra van Kempenhaeghe actief. Vanuit hun expertise dragen zij bij aan de diagnostiek, behandeling en begeleiding van patiënten en leerlingen.

In het Centrum voor Epilepsiewoonzorg werken orthopedagogen en/of gezondheidszorgpsychologen die hun expertise inzetten voor optimale woonbegeleiding. In het Academisch Centrum voor Epileptologie, het Centrum voor Slaapgeneeskunde en het Centrum voor Neurologische Leer- en Ontwikkelingsstoornissen zijn de disciplines specialist klinische (neuro)psychologie, gezondheidszorgpsychologie en psychotherapie beschikbaar. Gedragswetenschappers bij De Berkenschutse verzorgen psycho-educatie en helpen leerlingen die vastlopen in leren, werkhouding en/of sociaal-emotioneel functioneren.

Als lid van het multidisciplinaire behandelteam zien gedragswetenschappers kinderen en volwassenen, met en zonder lichamelijke of verstandelijke beperkingen. Ze zijn verantwoordelijk voor (neuro)psychologische diagnostiek en behandeling. De bevindingen worden gerapporteerd aan de behandelend specialist.

Lees voor

Meerwaarde (neuro)psychologisch onderzoek

Epilepsie, slaapstoornissen en neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen kunnen effect hebben op de cognitieve vermogens van de patiënt. Ook de medicijnen die patiënten slikken voor hun aandoening kunnen als bijwerking hun cognitieve vermogens aantasten. Cognitieve functies, stemming en gedrag kunnen door de aandoening en/of medicatie worden beïnvloed, met alle gevolgen van dien voor bijvoorbeeld studie, werk, verkeersdeelname en zelfstandigheid.

In Kempenhaeghe doen gespecialiseerde (neuro)psychologen specifieke diagnostiek (en ook wetenschappelijk onderzoek) hiernaar. Een bijzondere vorm van diagnostiek is het simultane EEG-onderzoek in combinatie met neuropsychologisch testonderzoek en video-observatie.

Lees voor

Klinisch psychologische en psychotherapeutische expertise

Kempenhaeghe kan patiënten klinisch psychologisch onderzoek en een breed scala van psychologische behandelingen aanbieden. We kunnen daardoor maatwerk leveren voor de patiënt, waarbij het ook mogelijk is naasten zo nodig te betrekken. Behandelingen zijn bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie en systeemtherapie.

Een deel van onze patiënten blijkt psychogene niet-epileptische aanvallen (PNEA) te hebben. Inzet van specifieke psychotherapeutische expertise helpt hen bij het begrijpen, accepteren van en omgaan met deze diagnose.

Cognitieve gedragstherapie

Bij patiënten met klachten zoals angst voor aanvallen, kan hierop gerichte cognitieve gedragstherapie helpen. Patiënten met chronische insomnie hebben vaak onjuiste beelden over slaap. Voor hen kan specifieke - in Kempenhaeghe ontwikkelde - cognitieve gedragstherapie bijdragen aan de aanpak van de slapeloosheid.

Systeemtherapie

Epilepsie of PNEA hebben niet alleen gevolgen voor de patiënt maar ook voor diens partner, ouders, broers/zussen, leerkrachten, et cetera. Binnen zo’n systeem kan iedereen op een andere manier op de diagnose en de aandoening reageren. Systeemtherapie is gericht op – verbetering van - onderling begrip tussen de leden van een systeem.

Lees voor

Cognitieve neurorevalidatie

Bij klachten over denkfuncties, zoals het geheugen of het vermogen om te plannen en te organiseren, kan neurorevalidatie een geschikte optie zijn. Neurorevalidatie richt zich op het omgaan met problemen thuis, op het werk of op school als gevolg van deze klachten.