Kennis over epilepsie en leren
Lees voor

Speciaal onderwijs

Een deel van de kinderen met epilepsie volgt speciaal onderwijs op De Berkenschutse in Heeze. Dat kan op alle schoolniveaus voor kinderen en jongeren tot circa 18-20 jaar. Ook is er een aparte afdeling, het Arbeids- Onderzoeks- en Trainingcentrum (AOT), die jongeren ondersteunt in de overgang van middelbare school naar vervolgopleiding, studie of werk.

Lees voor

Ondersteuning via LWOE

Het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE) is opgezet om leerlingen met epilepsie in heel Nederland op hun eigen reguliere school te begeleiden. De Berkenschutse levert een deel van de onderwijskundig begeleiders die op basis van de hulpvraag samen met ouders en school onderzoeken welke ondersteuningsbehoeften de leerling én de school hebben. Voor meer informatie, zie: www.lwoe.nl.

In dit werkverband opereert De Berkenschutse samen met De Waterlelie, de aan epilepsiecentrum SEIN verbonden school in Cruquius.

De onderwijskundig begeleiders van het LWOE beschikken over de kennis, ervaring en het medische netwerk om leerlingen met epilepsie én hun docenten binnen het regulier onderwijs goed te begeleiden.