U zocht informatie over:
Lees voor

Neuropsychologisch en psychologisch onderzoek

Een neurologische aandoening (waaronder ook epilepsie) kan gepaard gaan met bijvoorbeeld problemen met taal, het geheugen of de concentratie. Ook kan de aandoening impact hebben op iemands zelfbeeld of stemming. En het is niet ongewoon dat er vragen spelen op het gebied van acceptatie van de gevolgen van de aandoeningen voor wonen, werken, opvoeden, leren en relaties.

Deze punten kunnen aanleiding zijn om een gedragswetenschapper in te schakelen. In Kempenhaeghe werken verschillende typen gedragswetenschappers met eigen specialisaties. Voor zowel kinderen als volwassenen kan via neuropsychologisch onderzoek, klinisch psychologisch onderzoek of neurodidactisch onderzoek de problematiek in kaart worden gebracht.

Neuropsychologisch onderzoek bestaat uit een intake (in het geval van kinderen ook met de ouders) en het verrichten van test-onderzoek. De testen bestaan uit het beantwoorden van vragen, het oplossen van opdrachten, het meten van reactiesnelheid en het maken van geheugen- en aandachtstesten. Ook kan worden gekeken naar stemming, persoonlijkheid en acceptatie van het ziektebeeld. De testen worden gedurende een à twee dagdelen afgenomen door een psychologisch assistent. Soms is de neuropsycholoog een deel van de tijd daarbij aanwezig. Voor ondersteuning van de diagnostiek kunnen met uw toestemming ook video-opnames worden gemaakt.

De gedragswetenschapper beoordeelt de testen en reikt de uitslag aan de behandelend neuroloog aan. Deze bespreekt de uitslag met u. In voorkomende gevallen is de gedragswetenschapper hierbij ook aanwezig.

Voorafgaand aan het (neuro)psychologisch onderzoek krijgt u informatie over het verloop van het onderzoek, met welke praktische zaken u rekening moet houden en informatie over rechten en plichten die met het onderzoek te maken hebben.