U zocht informatie over:
Lees voor

KNF-laborant

Een EEG-onderzoek (= registratie van elektrische activiteit in de hersenen) maakt voor bijna alle patiënten deel uit van het onderzoek in Kempenhaeghe. Laboranten van de afdeling Klinische Neurofysiologie dragen zorg voor de EEG-registraties. Zij geven u informatie en zij bevestigen de elektrodes op uw lichaam en verwijderen die na het onderzoek weer. Ook rapporteren zij over het EEG aan de arts.