U zocht informatie over:
Lees voor

Gedragswetenschapper

Gedragswetenschappers zijn in alle centra van Kempenhaeghe actief. Vanuit hun expertise dragen zij bij aan de diagnostiek, behandeling en begeleiding van patiënten en leerlingen.

In het Centrum voor Epilepsiewoonzorg werken orthopedagogen en/of gezondheidszorgpsychologen die hun expertise inzetten voor optimale woonbegeleiding. In het Academisch Centrum voor Epileptologie, het Centrum voor Slaapgeneeskunde en het Centrum voor Neurologische Leer- en Ontwikkelingsstoornissen zijn de disciplines specialist klinische (neuro)psychologie, gezondheidszorgpsychologie en psychotherapie beschikbaar. Gedragswetenschappers bij De Berkenschutse verzorgen psycho-educatie en helpen leerlingen die vastlopen in leren, werkhouding en/of sociaal-emotioneel functioneren.

Als lid van het multidisciplinaire behandelteam zien gedragswetenschappers kinderen en volwassenen, met en zonder lichamelijke of verstandelijke beperkingen. Ze zijn verantwoordelijk voor (neuro)psychologische diagnostiek en behandeling. De bevindingen worden gerapporteerd aan de behandelend specialist.

Een gedragswetenschapper kan ook psychologische hulpverlening bieden. Die kan bestaan uit het voeren van gesprekken, opvoedingsondersteuning en soms psychotherapie.