Nieuws
Lees voor

Hoe verbeter je zelfmanagementondersteuning?

Het Centrum voor Epilepsiewoonzorg Kempenhaeghe is één van de deelnemers aan het project Werkplaats Zelfmanagement XL. Een driejarig project voor het verbeteren van zelfmanagementondersteuning van cliënten, gefinancierd door ZonMw. Drie onderwijsinstellingen, zes zorgorganisaties en twee kennis- en adviesorganisaties bundelen hierin hun krachten.

Lees voor

Zelfmanagementondersteuning hoort bij de kern van het verpleegkundig beroep. Het aansluiten bij behoeftes van cliënten en het samen beslissen vormen de pijlers van persoonsgerichte verpleegkundige zorg. De toepassing in de dagelijkse praktijk is echter nog niet altijd vanzelfsprekend.

Lees voor

Deelname Centrum voor Epilepsiewoonzorg

Inge Smits, lecturer practioner bij Kempenhaeghe vanuit Fontys Hogeschool: “Binnen het Centrum voor Epilepsiewoonzorg werken we met de methode Active Support. Active Support is een manier om de kwaliteit van bestaan van mensen met een verstandelijke beperking systematisch te verrijken. Een cliënt die graag wil koken, laten helpen met koken door de al geschilde aardappels in het koude water in de pan te doen bijvoorbeeld. Het gaat dan ook om het versterken van de eigen regie en het samen beslissen. Dat gedachtegoed is heel actueel maar we merken dat de implementatie hiervan wel steeds om aandacht vraagt. Hoe kun je dat soort zaken echt goed borgen? Dat willen we leren.”

Lees voor

Hoe werkt de Werkplaats?

Een vraag in de Werkplaats Zelfmanagement XL die centraal staat, is dus hoe je de implementatie en borging van zelfmanagementinterventies in de dagelijkse zorgpraktijk zo optimaal mogelijk kunt realiseren? En ook: hoe kun je met behulp van een selectie aan veelbelovende zelfmanagementinterventies zorgteams ondersteunen in het versterken van het zelfmanagement van hun patiënten/ cliënten? In de Werkplaats Zelfmanagement XL gaan deelnemers hiermee aan de slag. Er zijn negen veelbelovende interventies geselecteerd die de zelfmanagementondersteuning vergemakkelijken. De professionals zijn de eigenaar van de gekozen interventies en implementeren deze methodisch. Om te leren van de implementatie-aanpak nemen ook studenten van mbo/hbo, docenten van de opleidingen, verpleegkundigen & verzorgenden en ervaringsdeskundigen deel. In het implementatieonderzoek wordt de voortgang gevolgd en worden de beïnvloedende factoren in kaart gebracht.

Lees voor

Wat levert het op?

Aan het einde van het project wil de Werkplaats Zelfmanagement XL effectieve zelfmanagementinterventies in de dagelijkse praktijk geïmplementeerd hebben. Inge: “Samen met cliënten en hun omgeving, studenten, medewerkers en de andere deelnemers gaan we daaraan werken. We hopen zo op meer kennis over hoe de implementatie van zelfmanagementinterventies het beste duurzaam tot stand komt. En wat ook belangrijk is? Van onderwijs tot de werkvloeren en de omgeving van de cliënt leren we samen meer over de invulling van het begrip zelfmanagement. Met kennis en aandacht voor de eigen regie, het samen beslissen de psychosoicale behoeften van onze cliënten.”