Lees voor

Verwijzen naar het Centrum voor Neurologische Leer- en ontwikkelingsstoornissen

Heeft u kinderen of jongeren met een neurologische aandoening onder behandeling bij wie - mogelijk - sprake is van een leer-, gedrags- of ontwikkelingsstoornis? Dan kan het Centrum voor Neurologische Leer- en ontwikkelingsstoornissen van Kempenhaeghe meerwaarde bieden.

Wij brengen onze expertise in kinderneurologie en klinische neuropsychologie bij elkaar en krijgen zo vanuit een breed perspectief inzicht in de capaciteiten en het leerpotentieel van het kind.

Als behandelend medisch specialist van het kind bent u daarbij een belangrijke partner met wie wij graag samenwerken en onze bevindingen delen. Meestal verwijst de behandelend medisch specialist een patiënt naar ons centrum.

Voor een verwijzing naar Kempenhaeghe is een verwijsbrief nodig van de huisarts of medisch specialist. Tevens is een verwijsbrief nodig als een patiënt onder behandeling is (geweest) maar langer dan twee jaar geen consult heeft gehad.

Na ontvangst van de verwijsbrief ontvangt de ouder van uw patiënt zo spoedig mogelijk een uitnodiging. Na het diagnostisch onderzoek informeren wij u over de resultaten en verwijzen wij het kind weer terug.

CNL 16
Lees voor

Collegiaal overleggen?

Wilt u eerst met een expert van het Centrum voor Neurologische Leer- en ontwikkelingsstoornissen overleggen over verwijzing?

U kunt dan contact opnemen met het poliklinieksecretariaat van het Centrum voor Neurologische Leer- en ontwikkelingsstoonissen via telefoonnummer (040) 227 97 35 (Kempenhaeghe Heeze).

Lees voor

Verwijzen per brief

Als u uw patiënt per brief verwijst, stellen we het op prijs als u de volgende zaken in de brief opneemt:

  • de volledige persoonlijke gegevens van de patiënt.
  • de reden om een patiënt te verwijzen
  • een omschrijving van de voorgeschiedenis, zo mogelijk gecompleteerd met resultaten van al verricht diagnostisch onderzoek

Stuurt u de verwijsbrief naar:

Kempenhaeghe, locatie Heeze Centrum voor Neurologische Leer- en ontwikkelingsstoornissen
t.a.v. poliklinieksecretariaat
Postbus 61
5590 AB HEEZE

Lees voor

Digitaal verwijzen

U kunt de gegevens van uw patiënt via onderstaand digitaal formulier veilig versturen.

De gegevens worden veilig versleuteld verstuurd conform de eisen die daaraan worden gesteld. Kempenhaeghe behandelt de gegevens die binnenkomen volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de geldende Europese privacywetgeving.