Lees voor

Verwijzen naar het Centrum voor Neurologische Leer- en ontwikkelingsstoornissen

Heeft uw kinderen of jongeren met een neurologische aandoening onder behandeling bij wie - mogelijk - sprake is van een leer-, gedrags- of ontwikkelingsstoornis? Dan kan het Centrum voor Neurologische Leer- en Ontwikkelingsstoornissen van Kempenhaeghe meerwaarde bieden.

Wij brengen de expertise van de kinderneurologie, klinische neuropsychologie en neurodidactiek bij elkaar krijgen zo vanuit een breed perspectief inzicht in de capaciteiten en het leerpotentieel van het kind.

Als behandelend medisch specialist van het kind bent u daarbij een belangrijke partner, met wie wij graag samenwerken en onze bevindingen delen. Meestal verwijst de behandeld medisch specialist een patiënt naar ons centrum. 

Na ontvangst van de verwijsbrief ontvangt de ouder van uw patiënt zo spoedig mogelijk een uitnodiging. Na het diagnostisch onderzoek informeren wij u over de resultaten en verwijzen wij het kind weer terug.

 

Lees voor

Collegiaal overleggen?

Wilt u eerst met een expert van het Centrum voor Neurologische Leer- en ontwikkelingsstoornissen overleggen over verwijzing van uw patiƫnt?

U kunt dan contact opnemen via  telefoonnummer (040) 227 90 22 (Kempenhaeghe Heeze) of  telefoonnummer (0162) 481 800 (Kempenhaeghe, locatie Hans Berger Kliniek Oosterhout). Vraagt u naar het secretariaat van de polikliniek neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen.

Lees voor

Verwijzen per brief

Als u uw patiënt per brief verwijst, stellen we het op prijs als u de volgende zaken in de brief  opneemt:  

  • de volledige persoonlijke gegevens van de patiënt. 
  • de reden om een patiënt te verwijzen
  • een omschrijving van de voorgeschiedenis, zo mogelijk gecompleteerd met resultaten van al verricht diagnostisch onderzoek 

Stuurt u de verwijsbrief naar:  

Kempenhaeghe, locatie Heeze Centrum voor Neurologische Leer- en ontwikkelingsstoornissen
t.a.v. poliklinieksecretariaat
Postbus 61
5590 AB HEEZE

Lees voor

Digitaal verwijzen

U kunt de gegevens van uw patiënt via onderstaand digitaal formulier veilig aanreiken.

De gegevens worden veilig versleuteld verstuurd conform de eisen die daaraan worden gesteld. Kempenhaeghe behandelt de gegevens die binnenkomen volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de geldende Europese privacywetgeving