Lees voor

Hulp bij bewegen, praten en eten

Eeg website 3

De Paramedische dienst biedt gespecialiseerde zorg in de vorm van fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, dietetiek en bewegingsagogie. De paramedici maken - indien nodig - deel uit van het multidisciplinaire behandelteam rondom een patiënt.

Zij bieden ook bijzondere therapievormen aan, zoals bijvoorbeeld neurorevalidatie of sensorische informatieverwerking. Een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven van patiënten staat altijd centraal.

Lees voor

Fysiotherapie

De (kinder)fysiotherapeut is de deskundige op het gebied van motoriek. Problemen met (leren) bewegen staan bij patiënten van Kempenhaeghe vaak in verband met neurologische aandoeningen en/of lichamelijke beperkingen. Ook kan langdurig gebruik van medicatie zoals anti-epileptica een rol spelen.

Fysiotherapeuten doen onderzoek naar het motorisch functioneren van kinderen en soms van volwassenen. Bij kinderen kan het ook gaan om motorische hulpvragen ter ondersteuning van het leerproces. Voor bewoners van het Centrum voor Epilepsiewoonzorg zijn behandelindicaties meestal neurologisch en/of orthopedisch van aard.

Sommige epilepsiepatiënten dragen een valhelm ter bescherming. Deze wordt aangemeten door de fysiotherapeuten.

Lees voor

Ergotherapie

De ergotherapeut helpt mensen zo zelfstandig mogelijk te leven. De ondersteuning is meestal gericht op algemene dagelijkse activiteiten zoals wassen, aankleden, eten, drinken, arm- en handfunctie. Waar nodig organiseert de ergotherapeut extra hulpmiddelen, meet deze aan - bijvoorbeeld een rolstoel, ligorthese of een tilhulpmiddel - en leert de patiënt/bewoner en soms ook de begeleiders ermee omgaan. Ook ondersteunt de ergotherapeut bij zorgvragen over houding en zelfstandigheid in bewegen.

Lees voor

Bewegingsagogie

De bewegingsagogie richt zich op het laten bewegen van mensen, individueel en/of in groepsverband. Naast aandacht voor het lichaam is er aandacht voor het welbevinden en de lichaamsbeleving. De bewegingsagoog geeft advies voor passende, soms aangepaste, bewegingsactiviteiten ter bevordering van de algemene fitheid.

Lees voor

Logopedie

Epilepsie, en ook verstandelijke beperkingen, gaan soms gepaard met een spraak/taalprobleem. De logopedisten onderzoeken en behandelen kinderen en volwassenen, met en zonder verstandelijke beperkingen, bij problemen op het gebied van spraak, taal, communicatie, stem en slikken. In het Centrum voor Epilepsiewoonzorg wordt de logopedie ook ingeschakeld bij problemen op het gebied van gehoor. Hierbij werken de logopedisten waar nodig multidisciplinair. In het Centrum voor Epilepsiewoonzorg maakt de logopedist ook deel uit van het eet- en drinkteam, het autismeteam en SI-team.

Lees voor

Diëtetiek

De diëtisten in Kempenhaeghe geven advies over gezonde voeding en leefstijl, begeleiden bij onder- of overgewicht en worden ingeschakeld bij onder meer toepassing van sondevoeding en het omgaan met (voedsel)intolerantie. De diëtisten maken deel uit van het eet- en drinkteam dat vooral bewoners van het Centrum voor Epilepsiewoonzorg begeleidt. In het Academisch Centrum voor Epileptologie maken de diëtisten deel uit van het behandelteam ketogeen dieet.

Het ketogeen dieet is een belangrijke behandelmethode voor mensen met een therapieresistente vorm van epilepsie. Bij het instellen en berekenen van het dieet om in ketose (vetverbranding) te komen en in het aanleren van het dieet vervullen de diëtisten een specialistische taak. Zie ook www.ketogeenmenu.nl.