Maatschappelijk werk
Lees voor

Hulp op sociaal-maatschappelijk vlak

OD 23

Het hebben van een complexe ziekte kan gevolgen hebben voor relaties, sociale contacten, werk en inkomen, en wonen. Met vragen, problemen of zorgen op sociaal vlak die samenhangen met hun aandoening kunnen patiënten en hun naasten terecht bij onze maatschappelijk werkers.

Samen met de patiënt definieert de maatschappelijk werker de hulpvraag en stelt een plan van aanpak op. Doel is de zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen van de patiënt en zijn familie te verhogen. Het verloop van de begeleiding wordt teruggekoppeld aan de behandelend specialist.

Soms is verdere doorverwijzing aan de orde; naar onze gedragswetenschappers of naar ambulante begeleiding buiten Kempenhaeghe. Dit laatste gebeurt als de problematiek los staat van de aandoening maar wel de kwaliteit van leven beïnvloedt.

Lees voor

Balie Advies & Informatie

Als extra service van de dienst Maatschappelijk Werk kennen de medewerkers Advies & Informatie (in de centrale hal van het hoofdgebouw van Kempenhaeghe) de mogelijkheden en hulpmiddelen waarop patiënten recht hebben. Zij weten de weg naar instanties zoals als gemeenten, ziektekostenverzekeraars, uitkeringsinstanties, et cetera. Voor deze service is geen verwijzing nodig. Patiënten kunnen er vrij terecht, zonder een afspraak te plannen.