Lees voor

Laboratorium

Eeg website 1 6635

Kempenhaeghe heeft een eigen laboratorium met prikkamer waar klinisch-farmaceutisch, klinisch-chemisch en hematologisch onderzoek voor patiënten wordt verricht.

Daarnaast levert het laboratorium belangrijke bijdragen aan wetenschappelijk (geneesmiddelen)onderzoek.

Lees voor

Farmacotherapeutisch (bloedspiegel)onderzoek

Als onderdeel van het expertisecentrum voert het eigen laboratorium de bloedspiegelbepalingen uit van de meeste anti-epileptica, waaronder de allernieuwste zoals Brivaracetam (Briviact) en Perampanel (Fycompa). Het laboratorium stelt deze bepalingen niet alleen ter beschikking voor de eigen klanten, maar voor alle aanvragers uit het hele land. Voor het insturen van bloedmonsters naar het laboratorium van Kempenhaeghe, klik hier.

Lees voor

Klinisch-chemisch en hematologisch onderzoek

De meeste van onze patiënten moeten langdurig, vaak een leven lang, medicatie gebruiken. Om na te gaan of de medicijnen bijwerkingen hebben op bijvoorbeeld de hart- lever- en nierfunctie, en bloedbeeld, worden klinisch-chemische en hematologische onderzoeken in het laboratorium uitgevoerd.

Lees voor

Bloedonderzoek

Kempenhaeghe beschikt over een eigen laboratorium, dat zowel de bloedafname als bloedbepalingen verzorgt. De bloedspiegelbepaling is voor de behandeling van epilepsie en neurologische slaapstoornissen zoals narcolepsie/kataplexie een onmisbaar hulpmiddel. Om de juiste dosering van medicatie vast te stellen is de concentratie van het medicijn in het bloed, een belangrijk hulpmiddel. In ons eigen laboratorium worden geneesmiddelenspiegels gemeten om te zien of het geneesmiddel in de juiste dosering wordt gebruikt en worden bijwerkingen ervan in de gaten gehouden. Waar van toepassing begeleiden laboranten patiënten in zelf meten van bepaalde waarden.

Om een werkzame bloedspiegel te bereiken heeft ieder persoon een op hem of haar afgestemde hoeveelheid medicatie nodig. In Kempenhaeghe is veel extra kennis over (combinaties van) medicijnen - met name anti-epileptica - en hun bijwerkingen.

Naast geneesmiddelenspiegels worden er ook bepalingen verricht voor (de diagnose van) neurologische slaapstoornissen zoals narcolepsie/kataplexie.

Waar van toepassing begeleiden laboranten patiënten in zelf meten van bepaalde waarden, de zogenaamde Point-of-Care testen.

Lees voor

Wat gebeurt er met mijn bloed of weefsel na onderzoek?

Bloed, urine of andere lichaamsmaterialen, die na laboratoriumonderzoek ‘over’ zijn, worden na een bepaalde tijd vernietigd en/of opgeslagen in een archief.

Binnen de klinische chemie staan ontwikkelingen niet stil. Er zijn bijvoorbeeld steeds nieuwe testen beschikbaar en bestaande testen worden verbeterd. Voor het uittesten, ijken en controleren van (nieuwe) apparatuur en laboratoriumtesten is lichaamsmateriaal nodig.

Overgebleven materialen worden soms gebruikt voor het uittesten en controleren van bestaande of nieuwe laboratorium testen, onderwijs of wetenschappelijk onderzoek. Het lichaamsmateriaal wordt in dat geval zonder persoonsgegevens verwerkt.

Als u bezwaar heeft tegen dergelijk gebruik van het overgebleven materiaal, kunt u dit aangeven tijdens uw intake.

Voor testen, onderwijs en wetenschappelijk onderzoek van overgebleven bloed en ander lichaamsmateriaal waarbij herleidbaarheid naar de patiënt mogelijk is, vragen wij uw toestemming. Deze manier van werken verloopt conform de ‘Code goed gebruik’ van de Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen.

Lees voor

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met het

Laboratorium, T. 040-2279244