Lees voor

Double-check in laboratorium

OD 27

Kempenhaeghe heeft een eigen laboratorium met prikkamer waar klinisch-farmaceutisch, klinisch-chemisch en hematologisch onderzoek voor patiënten wordt verricht.

Daarnaast levert het laboratorium belangrijke bijdragen aan wetenschappelijk geneesmiddelenonderzoek.

Lees voor

Farmacotherapeutisch (bloedspiegel)onderzoek

De bloedspiegelbepaling is voor de behandeling van epilepsie en neurologische slaapstoornissen zoals narcolepsie/kataplexie een onmisbaar hulpmiddel. Om de juiste dosering van medicatie vast te stellen is de concentratie van het medicijn in het bloed, een belangrijk hulpmiddel. In ons eigen laboratorium worden geneesmiddelenspiegels gemeten om te zien of het geneesmiddel in de juiste dosering wordt gebruikt. Waar van toepassing begeleiden laboranten patiënten in zelf meten van bepaalde waarden.

Om een werkzame bloedspiegel te bereiken heeft ieder persoon een op hem of haar afgestemde hoeveelheid medicatie nodig. In Kempenhaeghe is veel extra kennis over (combinaties van) medicijnen - met name anti-epileptica - en hun bijwerkingen.

Lees voor

Klinisch-chemisch en hematologisch onderzoek

De meeste van onze patiënten moeten langdurig, vaak een leven lang, medicatie gebruiken. Om na te gaan of de medicijnen bijwerkingen hebben op bijvoorbeeld de hart- lever- en nierfunctie, en bloedbeeld, worden klinisch-chemische en hematologische onderzoeken in het laboratorium uitgevoerd.