Lees voor

Veilige medicatie dankzij apotheek

OD 28

De kracht van de apotheek van Kempenhaeghe zit met name in de gespecialiseerde kennis van (combinaties van) medicatie, de interacties en de bijwerkingen ervan.

De apotheek verstrekt alle medicatie voor opgenomen patiënten en voor cliënten van het Centrum voor Epilepsiewoonzorg. Patiënten die de polikliniek bezoeken kunnen er terecht voor vragen over hun medicatie.

De apotheek geeft ook voorlichting aan medewerkers van Kempenhaeghe over juist gebruik en juist toedienen van de medicatie en het meenemen van medicatie op reis. Daarnaast levert de apotheek belangrijke bijdragen aan wetenschappelijk geneesmiddelenonderzoek.

Tot slot werkt de apotheek mee aan het veilig digitaal uitwisselen van medicatievoorschrijvingen. Zo worden recepten die patiënten in Kempenhaeghe ontvangen direct digitaal uitgewisseld met hun eigen apotheek volgens het Convenant Digitaal Verzenden Medicatievoorschrift.