Lees voor

Academisch Centrum voor Epileptologie

In 2000 startte de succesvolle samenwerking met het Maastricht Universitair Medisch Centrum wat in 2012 leidde tot de oprichting van het Academisch Centrum voor Epileptologie, waarin patiëntenzorg, wetenschappelijke en opleidingsactiviteiten ondergebracht zijn.

Lees voor

Technische Universiteit Eindhoven

Technologie speelt een steeds grotere rol in ons leven. Sinds 2010 hebben we een strategische samenwerkingsovereenkomst met de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), die zich richt op het snijvlak van gezondheid en technologie. In juni 2018 ging bovendien het Eindhoven MedTech Innovation Center (e/MTIC) van start, een samenwerking tussen het Catharina Ziekenhuis, Maxima Medisch Centrum, Kempenhaeghe, Philips en de Eindhoven University of Technology (TU/e). Met zulke samenwerkingen hopen we innovaties te versnellen. Toepassing in de klinische praktijk staat daarbij steeds centraal.

Lees voor

Academisch Netwerk Slaapgeneeskunde

In 2016 gingen we met Maastricht UMC+ en CIRO, expertisecentrum voor chronisch orgaanfalen, onder de naam Academisch Netwerk Slaapgeneeskunde een samenwerking aan op het gebied van ademhalings- en orgaangerelateerde slaapstoornissen. Deze bundeling levert winst op voor de patiënt, voor onderzoek en onderwijs. Ook schept het netwerk kansen voor structurele kennisoverdracht, bijvoorbeeld in het opleidingsaanbod voor medisch specialisten.

Lees voor

SEIN

In december 2017 is de samenwerking tussen Kempenhaeghe en de Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) in Heemstede/Zwolle geïntensiveerd. Inhoudelijk werken we al op onderdelen samen zoals in het Leerhuis Epilepsie en in het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE).

Naast de structurele samenwerkingsverbanden onderhoudt Kempenhaeghe met centra in binnen- en buitenland momenten van overleg en uitwisseling.