Hoe borgt Kempenhaeghe uw privacy?
Lees voor

Aard van de informatie

De informatie in uw dossier bestaat uit gegevens die direct en indirect belangrijk kunnen zijn voor uw diagnose en behandeling. U moet dan denken aan verrichte onderzoeken en resultaten daarvan, voorgeschreven medicijnen en het effect daarvan op uw gezondheid, bevindingen uit gesprekken met behandelaars enzovoorts.

Lees voor

Autorisatiedocument

Welke behandelaars en medewerkers toegang hebben tot de gegevens in het dossier, is vastgelegd in een zogenoemd autorisatiedocument. En als het noodzakelijk is voor uw diagnose of behandeling, kan Kempenhaeghe uw gegevens – met uw toestemming - delen met derden (hulpverleners, instellingen, zorgverzekeraars of de Zorgautoriteit). Iedereen die inzicht heeft in uw gegevens, is tot geheimhouding verplicht.

Lees voor

Recht van inzage

Als patiënt heeft u altijd het recht om uw gegevens in te zien. Ook is het mogelijk om bepaalde gegevens te corrigeren of te laten verwijderen. Bijvoorbeeld als de gegevens volgens u onjuist, onvolledig of niet relevant zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift.

Lees voor

Functionaris gegevensbescherming

In Kempenhaeghe ziet de functionaris gegevensbescherming erop toe dat wij werken volgens de wet- en regelgeving waar het om privacy gaat.