Wordt de zorg van Kempenhaeghe vergoed?
Lees voor

Diagnose-behandelcombinaties

Ziekenhuizen, gevestigd in Nederland, dienen zich te conformeren aan de landelijk geldende dbc- systematiek (diagnose-behandelcombinaties). Hierin ligt de diagnose-aanpak en de behandeling horend bij een bepaalde zorgvraag vast. Elke stap in het proces heeft een eigen verrichting-code: vanaf de eerste afspraak bij een medisch specialist, alle afzonderlijke onderzoeken en afspraken, eventueel verblijf in het ziekenhuis tot en met de laatste controle.

Het tarief is een gemiddelde van de combinatie van de kosten die het ziekenhuis maakt. Voor iedere dbc geldt per verzekeraar een vast tarief. Veelal is dat ongeacht of u of uw kind één of meerdere afspraken heeft. Wilt u meer weten over de definitie van dbc’s, kijk dan op www.dezorgnota.nl.

Lees voor

Gecontracteerde zorgverzekeraars

Laatste update: 6 december 2023

Aan het eind van elk jaar onderhandelen zorgverleners met de zorgverzekeraars over contractafspraken voor het volgend jaar. Dat is ook voor u belangrijk, want zonder contract tussen uw zorgverzekeraar en Kempenhaeghe kan het zijn dat u (een deel) van de kosten van een behandeling niet vergoed krijgt.

Voor 2023 heeft Kempenhaeghe op hoofdlijnen een akkoord kunnen afsluiten met vrijwel alle zorgverzekeraars. Klik op de button voor het overzicht van al deze verzekeraars en de bijbehorende labels.

Zorgverzekeraarsoverzicht 2023

Zorgverzekeraarsoverzicht 2024

Algemene informatie over zorgverzekeringen kunt u vinden op de website van de rijksoverheid.

Lees voor

Uw zorgnota

U kunt uw zorgnota of het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar digitaal bekijken via 'mijn omgeving' van uw zorgverzekeraar. U ziet precies wat uw behandeling kost. Kempenhaeghe declareert voor uw behandeling een of meer dbc's, afhankelijk van de duur van uw behandeling. De maximale looptijd van een dbc is 120 dagen. Uw totale behandeling, van eerste consult tot en met de laatste controle kan uit meer dbc’s bestaan. Bent u nog niet uitbehandeld als uw dbc na 120 dagen wordt afgesloten, dan wordt aansluitend een nieuwe dbc geopend.

De prijzen van de diensten van Kempenhaeghe zijn moeilijk vergelijkbaar met die van algemene ziekenhuizen. Kempenhaeghe ziet overwegend patiënten met een complexe problematiek. Dit vraagt om extra en meestal duurdere activiteiten en inzet van meer verschillende professionals. Als u onze inzet niet meer nodig heeft, verwijzen we u daarom terug.

Lees voor

Niet verzekerd

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Bent u of uw kind desondanks toch niet verzekerd, sluit dan alsnog een basisverzekering af. Doet u dit niet, dan zijn de volledige kosten van de behandeling voor u zelf. In dat geval zijn de zogenoemde passanttarieven van toepassing. Voorafgaand aan de behandeling betaalt u dan ook eerst een voorschot op de te verwachten kosten.

Lees voor

Passanttarieven

Voor de zorgverzekeraars met wie Kempenhaeghe géén overeenkomst heeft gesloten én voor patiënten die niet, of in het buitenland verzekerd zijn, gelden de zogenoemde passanttarieven.

Passanttarieven 2024

De prijzen van de diensten van het Centrum voor Slaapgeneeskunde zijn overigens moeilijk vergelijkbaar met die van algemene ziekenhuizen. Het Centrum voor Slaapgeneeskunde ziet overwegend patiënten met een zeer complexe problematiek. Dit vraagt om extra en soms duurdere activiteiten en inzet van meer verschillende professionals.