U zocht informatie over:
Lees voor

Multidisciplinair team

Patiënten doorlopen in Kempenhaeghe meestal een zogenoemd zorgpad of zorgprogramma. Aan zo'n programma werkt een multidisciplinair behandelteam.

Dit bestaat uit meerdere deskundigen die elk vanuit hun eigen vakgebied naar de patiënt kijken en met elkaar bevindingen overleggen. Deze bundeling van krachten leidt tot een optimale diagnose, advies en behandeling.

U als patiënt, de verwijzer en eventueel andere betrokkenen vernemen op een eenduidige wijze de resultaten van onderzoek. Zo beschikt iedereen over dezelfde informatie.