Nieuws
Lees voor

Belangrijke stappen naar een gezonde Brainport-regio

Donderdag 25 november vond onder grote belangstelling de kick-off van 'Vitaal in Brainport' plaats. Zeventig individuele organisaties uit de regio, waaronder Kempenhaeghe, tekenden tijdens deze bijeenkomst het regioakkoord ‘Gezonder leven voor iedereen’. Doel van het akkoord is om samen de schouders te zetten onder een beweging die staat voor het kantelen van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag, met Positieve Gezondheid als leidmotief. Daartoe is het GROZ-initiatief gelanceerd (GROZ is het omgekeerde van het woord ZORG).

Tekenmoment brainport
Lees voor

Samenwerken aan een gezonde regio

Het is duidelijk dat er ingrijpende en duurzame veranderingen nodig zijn binnen het zorgstelsel, de samenleving en de financiering van zorg. Ook is duidelijk dat dit vraagt om een andere kijk op gezondheid, gezondheidszorg en welzijn, want mensen zijn zoveel meer dan alleen hun aandoening. In plaats van een focus op de gezondheidsproblemen biedt Positieve Gezondheid een bredere kijk op gezondheid. Het accent ligt op mensen zelf, op hun veerkracht, en wat hun leven betekenisvol maakt. Die bredere benadering draagt bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

Lees voor

Maatschappelijke uitdaging ‘Vitaal in Brainport’

De Brainport-regio gaat de maatschappelijke uitdaging aan onder de naam ‘Vitaal in Brainport’ en heeft het initiatief genomen tot een regio-akkoord met daarin een gezamenlijke missie, veranderaanpak en afspraken rondom gezondheidsbevordering en preventie. Zij hebben hiermee als eerste in Nederland financiering voor gezondheid gekregen van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS).

Lees voor

Wijk Kloostervelden als voorbeeldproject

In de Brainport-regio zijn er veel initiatieven rondom gezondheid, vitaliteit en preventie waarbij organisaties, gemeenten en inwoners, scholen en bedrijven elkaar weten te vinden. “Ook als Kempenhaeghe nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, niet alleen op het gebied van gezondheid maar ook voor het welzijn van onze cliënten“, aldus Nico Geurts, lid raad van bestuur Kempenhaeghe. “Positieve Gezondheid sluit daarom goed aan bij onze visie en merkbelofte ‘alle kennis, alle aandacht’. Neem onze nieuwe wijk Kloostervelden in Sterksel, een mooi voorbeeld van omgekeerde integratie waar mensen met en zonder een beperking samenleven in een fijne leefomgeving die het fysieke, mentale en sociale welbevinden bevordert”.

Lees voor

Aanhaken op beweging

Vitaal in Brainport zorgt ervoor dat we samen sterker staan en dat gezond leven een permanente beweging wordt die deze regio kenmerkt. En dat dit goede initiatief aanstekelijk werkt voor iedereen. Wil je ook aanhaken? Neem dan contact op via info@slimmerleven.org.