Nieuws
Lees voor

Accreditatie Qualicor voor Kempenhaeghe

Kempenhaeghe ontving deze maand, na een audit in maart, de accreditatie van Qualicor Europe. Qualicor Europe is de nieuwe naam van het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ). Qualicor Europe toetst de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Het bezoek leverde Kempenhaeghe direct veel complimenten en enkele aandachtspunten op.

Lees voor

Verbeteren

Als onafhankelijk instituut levert Qualicor Europe een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg. De organisatie toetst met een internationaal accreditatieprogramma de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Met de complimenten en bevindingen kunnen zorgorganisaties de kwaliteit van de zorg verder versterken.

De accreditatie voor Kempenhaeghe is uitgereikt door Janny Tuijnder van Qualicor Europe aan Nico Geurts, voorzitter raad van bestuur a.i. van Kempenhaeghe (zie foto).

Lees voor

Care en Cure

Heel veel complimenten waren er voor de persoonsgerichte zorg. Heel specifiek hierin genoemd zijn de vergaande regie van de bewoners op hun eigen leven, maatwerk in de dagbesteding, de omgekeerde integratie in Kloostervelden, Kempro (een combinatie van atelier en galerie waar getalenteerde ambachtsmensen en kunstenaars binnen Kempenhaeghe werken), het Ouderinitiatief waar de familie als partners in de zorg samenwerken, de transitie van kindzorg naar volwassenenzorg en de shared care in afstemming met verwijzers. Ook waren er complimenten voor de implementatie van het HiX, het geïntegreerde elektronisch patiëntendossier van Kempenhaeghe. De combinatie van care en cure in één dossier en de closed loop van het medicatieproces geborgd in het HiX oogst veel lof

Lees voor

Expertisefunctie

Er was ook lof voor de expertisefunctie. Waarbij specifiek de technische innovatie, de samenwerking binnen e/MTIC, het loket expertisecentrum van het Centrum voor Epilepsiewoonzorg en de technische faciliteiten die Kempenhaeghe heeft en biedt passend bij de expertisefunctie opvielen, zoals bijvoorbeeld het laboratorium en de MRI

Lees voor

Met aandacht verder

Enkele uitdagingen zijn ook genoemd. Zo kan Kempenhaeghe aan de slag met een proactieve aanpak om de risico’s voor de veiligheid van cliënt en medewerker systematisch in kaart te brengen en een gestandaardiseerde risicobeoordeling voor valpreventie. Kempenhaeghe ging met deze bevindingen direct aan de slag. Zowel de complimenten als de uitdagingen zijn voor Kempenhaeghe van belang om de zorg verder te verbeteren. Met alle kennis en alle aandacht.