Cognitieve gedragstherapie voor insomnie (CGT-I) training
Lees voor

Cognitieve gedragstherapie voor insomnie (CGT-I) training

Regelmatig organiseert het Centrum voor Slaapgeneeskunde van Kempenhaeghe onder de titel ‘Beter slapen? Doe het zelf!’ een nascholing over slaaptherapie voor (GZ)-psychologen, POH GGZ en VS GGZ.

Data 2021/2022 voor de Cognitieve gedragstherapie voor insomnie (CGT-I) training (nb: deze trainingen zijn inmiddels volgeboekt)

De nascholingscursussen 2021/2022 vinden plaats op 11, 12 maart 2021 met een terugkomdag op 24 of 25 juni 2021
en op 11 en 12 november 2021 met een terugkomdag op 3 of 4 maart 2022.

Trainers: Slaaptherapeut/somnoloog dr. Ingrid Verbeek en GZ-psychologen Marsha Hamers Caroline Jakimowicz en Geert Peeters.

Het doel van deze tweedaagse CGT-I training is dat cursisten slaapproblemen leren diagnosticeren en behandelen met kortdurende - cognitief - gedragsmatige behandeling. Tijdens deze cursus wordt er naast een theoretische inleiding over normale slaap en slaapstoornissen praktisch gewerkt met het interpreteren van het slaapdagboek, waarin de subjectieve slaap over meerdere dagen wordt geregistreerd. Verder wordt uitgebreid aandacht besteed aan de slaapanamnese, slaaptherapie en wordt er geoefend met uiteenlopende casuïstiek. Deze zaken komen zowel plenair als in kleine groepen aan bod. Somnologen begeleiden de cursus, waarbij er een directe interactie is met de cursist. Daarnaast is een terugkommiddag gepland voor supervisie en bespreking van casuïstiek.

Programma

Neem voor meer inhoudelijke informatie over de CGT-i training of andere vragen contact op via martenssa@kempenhaeghe.nl.