CGT-i training, cognitieve gedragstherapie voor insomnie en andere slaapstoornissen
Lees voor

CGT-i training, cognitieve gedragstherapie voor insomnie en andere slaapstoornissen

Regelmatig organiseert het Centrum voor Slaapgeneeskunde van Kempenhaeghe de nascholing 'CGT-i training, cognitieve gedragstherapie voor insomnie en andere slaapstoornissen', voor zorgverleners met basisvaardigheden in de CGT. Psychologen werkzaam in de gezondheidszorg, POH GGZ en VS GGZ.

Data 2022 voor de Cognitieve gedragstherapie voor insomnie (CGT-I) training

De nascholingscursussen 2022 vinden plaats op:
1e scholing: 10 - 11 maart (live), met een terugkomdag op 9 of 10 juni (ZOOM)
2e scholing: 10 - 11 november 2022 (live) en 9 of 10 februari 2023 (ZOOM)

Trainers: Somnoloog/slaaptherapeut dr. Ingrid Verbeek, somnologen/GZ-psychologen Marsha Hamers en Geert Peeters en GZ-psycholoog Caroline Jakimowicz.

Het doel van deze tweedaagse CGT-I training is dat cursisten slaapproblemen leren diagnosticeren en behandelen met kortdurende - cognitief - gedragsmatige behandeling. Tijdens deze cursus wordt er naast een theoretische inleiding over normale slaap en slaapstoornissen praktisch gewerkt met het interpreteren van het slaapdagboek, waarin de subjectieve slaap over meerdere dagen wordt geregistreerd. Verder wordt uitgebreid aandacht besteed aan de slaapanamnese, slaaptherapie en wordt er geoefend met uiteenlopende casuïstiek. Deze zaken komen zowel plenair als in kleine groepen aan bod. Somnologen begeleiden de cursus, waarbij er een directe interactie is met de cursist. Na drie maanden volgt een online supervisie waarin eigen casuïstiek besproken wordt.

Kijk hier voor het programma.

Neem voor meer inhoudelijke informatie over de CGT-i training of andere vragen contact op via nascholingenslaap@kempenhaeghe.nl.