CGT-i training, cognitieve gedragstherapie voor insomnie en andere slaapstoornissen; trainingen 2023
Lees voor

CGT-i training, cognitieve gedragstherapie voor insomnie en andere slaapstoornissen; trainingen 2023

Regelmatig organiseert het Centrum voor Slaapgeneeskunde van Kempenhaeghe de nascholing 'CGT-i training, cognitieve gedragstherapie voor insomnie en andere slaapstoornissen', voor zorgverleners met basisvaardigheden in de CGT. Psychologen werkzaam in de gezondheidszorg, POH GGZ en VS GGZ.

Data 2023 voor de Cognitieve gedragstherapie voor insomnie (CGT-I) training

De nascholingscursussen 2023 vinden plaats op:
1e scholing: 16 en 17 maart 2023 (live) en 15 of 16 juni 2023 (Teams)
2e scholing: 16 en 17 november 2023 (live) en 7 of 8 maart 2024 (Teams).

Trainers: somnoloog/gedragstherapeut Ingrid Verbeek, somnologen/GZ-psychologen Marsha Hamers en Geert Peeters en GZ-psycholoog Caroline Jakimowicz.

Het doel van deze tweedaagse CGT-I training is dat cursisten slaapproblemen leren diagnosticeren en behandelen met kortdurende - cognitief - gedragsmatige behandeling. Tijdens deze cursus wordt er naast een theoretische inleiding over normale slaap en slaapstoornissen praktisch gewerkt met het interpreteren van het slaapdagboek, waarin de subjectieve slaap over meerdere dagen wordt geregistreerd. Verder wordt uitgebreid aandacht besteed aan de slaapanamnese, slaaptherapie en wordt er geoefend met uiteenlopende casuïstiek. Deze zaken komen zowel plenair als in kleine groepen aan bod. Somnologen begeleiden de cursus, waarbij er een directe interactie is met de cursist. Na drie maanden volgt een online supervisie waarin eigen casuïstiek besproken wordt.

Programma voor 2023

Neem voor meer inhoudelijke informatie over de CGT-i training of andere vragen contact op via nascholingenslaap@kempenhaeghe.nl of T (040) 2279400.