Maak kennis met:
Mieke Daamen

BIG: 89052954030

Lees voor

M.M.T. (Mieke) Daamen MANP

Verpleegkundig specialist, Algemene Gezondheids Zorg (AGZ): generalist en specialist

De Verpleegkundig specialist is zowel een generalist in de verpleegkunde als een specialist in het eigen expertisegebied van epilepsie.

Mieke Daamen is sinds 2000 werkzaam binnen de epilepsiezorg en sinds 2012 werkzaam als Verpleegkundig Specialist (VS) binnen het kindcluster.

Binnen Kempenhaeghe is de VS zelfstandig (mede)behandelaar naast de neuroloog die hoofdbehandelaar is. De VS onderscheidt zich op verschillende gebieden, in zowel directe patiëntenzorg als op overstijgend niveau. De toegevoegde waarde van de VS is met name zichtbaar in de brugfunctie van ‘het verpleegkundige’ naar ‘het medische’, het verpleegkundig expertniveau en vaardigheden op het gebied van wetenschap en kwaliteitsverbetering (bv scholing)

Een VS kan een groot deel van de minder complexe medische taken van een neuroloog binnen de epilepsiezorg verrichten. Door inzet van de VS is er een win-win situatie in de epilepsiebehandeling. Enerzijds wordt er continu gestreefd naar kwaliteitsverbetering van patiëntenzorg. Anderzijds wordt de neuroloog als hoofdbehandelaar ondersteunt en versterkt in het initieel uitgezet behandelplan van de patiënt dat continu onderhevig kan zijn aan veranderingen.

De VS is laagdrempelig, fungeert als vraagbaak. De VS geeft voorlichting over epilepsie, bespreekt gevolgen/ impact van de epilepsie, coping, leefstijlmanagement, coacht zelfmanagement (eigen regie en actieve deelname van patiënten in de eigen epilepsiebehandeling. De VS heeft daarnaast een actieve rol in medicatie-opvolging. Een VS binnen Kempenhaeghe is bevoegd om geprotocolleerd anti-epileptica uit te schrijven. De VS zorgt voor continuïteit van zorg en coördinatie van zorg (zorg coördinator).

Mieke Daamen is verpleegkundig specialist en werkzaam binnen het kindcluster van het Academisch Centrum voor Epileptologie. Binnen het kindcluster wordt vanaf het begin naast de (kinder-)neuroloog een verpleegkundig specialist bij de patiënt betrokken.

In de afgelopen jaren heeft Mieke Daamen specifieke deskundigheid opgebouwd binnen epilepsiechirurgie, in de begeleiding van ouders en kind gedurende dit traject en ketogeen dieet behandeling.

Aandachtsgebieden

  • Ketogeen dieet behandeling bij kinderen en volwassenen.
  • Epilepsiechirurgie