Maak kennis met:
Lotte de Jong

BIG: 69924194181

Lees voor

L. (Lotte) de Jong

Physician assistant Lotte de Jong is betrokken bij het diagnostisch programma epilepsiechirurgie. Daarin wordt stap voor stap onderzocht of een hersenoperatie een behandeloptie is voor de desbetreffende patiënt. Besluiten daarover worden genomen in de landelijke Werkgroep Epilepsiechirurgie (kinderen) en de Werkgroep Epilepsiechirurgie Kempenhaeghe-Maastricht UMC+ (volwassenen). Zij participeert in beide werkgroepen.

Aandachtsgebieden

- KNF
- Pre-chirurgische aanvalsregistratie
- Epilepsiechirurgie