Maak kennis met:
Chantal Scherders- van Suijlekom
Lees voor

C.M.C.B. (Chantal) Scherders- van Suijlekom

Wie kunnen wij zien als team Medisch Maatschappelijk werk?

Cliënten met epilepsie, slaapproblematiek en neurologische leerstoornissen en/of hun familie en of naasten.

Het maatschappelijk werk kan de cliënt en zijn systeem (gezin/familie) helpen om te streven naar rolherstel. De maatschappelijk werker begeleidt de cliënt door samen te zoeken naar mogelijkheden en kansen die autonomie en draagkracht doen toenemen en draaglast doen verminderen (Kempenhaeghe, 2013). Het doel is dat cliënten en hun systeem (weer) zelfvertrouwen krijgen om de rollen in het systeem en in de maatschappij weer met voldoende eigen autonomie op te nemen.

Dit proces van verschuiving van de patiëntenrol naar rollen binnen de maatschappij (van patiënt, naar cliënt, naar burger) gaat via een verwerkingsproces. Bij verwerkingsproblematiek (bij verlies van gezondheid en zekerheid) wordt de identiteit van iemand aangetast: Het geheel van betekenissen die je toekent aan je leven (identiteit) krijgt bij verlies een deuk.

Gevolg kan zijn dat mensen geheel terugvallen op zichzelf. De taak van de maatschappelijk werker hierbij is om de cliënt te activeren in het doen van een appèl op de omgeving enerzijds, en anderzijds de omgeving te ondersteunen in de omgang met deze persoon.

Aandachtsgebieden

Transitiepoli, Poli Rotterdam, E-team Rotterdam, PNEA poli.