Meet:
Marjon Stapper

BIG: 29004062030

Lees voor

M. (Marjon) Stapper MANP

Areas of Focus

  • Slaapafhankelijke ademhalingsstoornissen al dan niet in combinatie met andere slaapstoornissen.
  • CPAP falen (OSA richtlijn) in de tweede lijn, waarbij sprake kan zijn van multifactoriële oorzaken.
  • Chronische Insomnie evt. met psychische of psychiatrische comorbiditeit.