You were looking for:
Lees voor

Epilepsiechirurgiecheck

De Epilepsiechirurgiecheck is er voor wilsbekwame volwassen patiënten met een moeilijk behandelbare epilepsie die na twee anti-epileptica niet aanvalsvrij worden. In de Epilepsiechirugiecheck worden patiënten gezien door het gespecialiseerde Academisch Centrum voor Epileptologie Kempenhaeghe. De check geeft snel inzicht of epilepsiechirurgie voor u als patiënt tot de mogelijkheden zou kunnen behoren. De uitslag van de check wordt met u besproken en met uw behandelend neuroloog gedeeld voor verder overleg.

Bij een moeilijk behandelbare epilepsie waarbij ten minste twee anti-epileptica niet voldoende aanslaan, kan epilepsiechirurgie een uitkomst bieden. Succesvolle epilepsiechirurgie kan de kwaliteit van leven aanzienlijk verhogen. Met de Epilepsiechirurgiecheck is het u en uw behandelend neuroloog binnen vier weken duidelijk of deze ingreep voor u tot de mogelijkheden zou kunnen behoren.

De Epilepsiechirurgiecheck

De Epilepsiechirurgiecheck vindt plaats na verwijzing door uw eigen neuroloog. U ontvangt in één dag in Academisch Centrum voor Epileptologie Kempenhaeghe een intake bij een in epilepsie gespecialiseerd neuroloog gevolgd door een MRI-onderzoeken een 24-uurs EEG. Het resultaat van uw MRI-onderzoek wordt in Kempenhaeghe vergeleken met een database van MRI-resultaten. We noemen dit post-processing. Binnen vier weken volgt het uitslaggesprek in Kempenhaeghe. De resultaten deelt het centrum vervolgens met uw eigen neuroloog. Samen met uw neuroloog bespreekt u vervolgens of een epilepsiechirurgietraject iets voor u zou kunnen zijn.

Verwijzen?

Uw behandelend neuroloog kan u voor de Epilepsiechirurgiecheck verwijzen naar Academisch Centrum voor Epileptologie. Academisch Centrum voor Epileptologie is een in epilepsie gespecialiseerde centrum. De Epilepsiecheck vindt plaats op de locatie van het centrum in Heeze. U blijft onder behandeling in uw eigen ziekenhuis en bespreekt met de neuroloog in Kempenhaeghe en met uw neuroloog de uitslag van de Epilepsiechirugiecheck.