You were looking for:
Lees voor

Wachttijd

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars maken afspraken over aanvaardbare wachttijden voor bezoek aan polikliniek, onderzoek en behandeling in ziekenhuizen. Soms wijken ziekenhuizen (noodgedwongen) af van deze Treeknormen. In een gespecialiseerd ziekenhuis als Kempenhaeghe kunnen wachttijden lang(er) zijn.

Mogelijk ervaart u de wachttijd als onaanvaardbaar lang voor uw situatie of uw patient. Soms kunnen zorgverzekeraars dan helpen via zogenoemde wachtlijstbemiddeling of bij het zoeken naar mogelijkheid om sneller geholpen te worden.

Ook kunt u contact met Kempenhaeghe opnemen voor bespreking van uw situatie of die van uw patient. Kempenhaeghe publiceert de wachttijden voor de diverse poli's en onderzoeken op deze website.

Wachttijden