Patiëntgegevens
Verwijzer
Vraagstelling
Aanmeldingsklacht
Medische voorgeschiedenis
Differentiaal diagnose / Werkdiagnose
Is er voor dit probleem reeds elders consultatie/diagnostiek/behandeling geweest?
Zo ja, waar?
Wat waren de bevindingen?
Werd de casus reeds besproken met een behandelaar van Kempenhaeghe?
Zo ja, met wie?
Heeft de patiënt een verstandelijke beperking?

 

Indien het verwijzing voor slapeloosheid/insomnie betreft:
Waar heeft CGT-i plaatsgevonden:
Welke slaapdiagnoses zijn gesteld:
Welke medische comorbiditeit betreft het:
Welke psychiatrische diagnoses zijn gesteld: Waar vindt lopende behandeling hiervan plaats:
(zie voor aanname beleid eerder op deze pagina)

NB Wilt u bijlagen, zoals bijvoorbeeld resultaten van reeds verricht diagnostisch onderzoek en eventuele correspondentie, met vermelding van de patiëntgegevens per post versturen naar:

Kempenhaeghe
t.a.v. secretariaat polikliniek Centrum voor Slaapgeneeskunde
Postbus 61
5590 AB Heeze

Of:

Kempenhaeghe
t.a.v. secretariaat polikliniek Centrum voor Slaapgeneeskunde
Postbus 250
4900 AG OOSTERHOUT