Patiëntgegevens
Verwijzer
Indicatie voor de verwijzing

NB Wilt u bijlagen, zoals bijvoorbeeld resultaten van reeds verricht diagnostisch onderzoek (o.a. kinderneurologisch onderzoek, (neuro)psychologisch onderzoek) en eventuele correspondentie, met vermelding van de patiëntgegevens per post versturen

Kempenhaeghe
t.a.v. poliklinieksecretariaat Centrum voor Neurologische Leer- en ontwikkelingsstoornissen
Postbus 61
5590 AB HEEZE