Onderzoek naar slapeloosheid: insomniezorg verbeteren
Lees voor

Expertise overdragen aan eerste lijn

Als expertisecentrum neemt Kempenhaeghe verantwoordelijkheid in het oplossen van de krapte in de eerstelijns insomniezorg. Samen met vertegenwoordigers uit die eerste lijn werken we aan kwalitatief én kosteneffectief verantwoorde zorgmodellen die borgen dat eerstelijns zorgverleners adequate insomniezorg dichtbij de patiënt kunnen gaan verlenen. Die zorgmodellen gaan we via wetenschappelijk verantwoorde (kosten)effectiviteitsanalyses toetsen.

Lees voor

Werken aan preventie: goed slapen begint overdag

Iemands functioneren overdag heeft invloed op de kwaliteit van de slaap. Hoe meer inzicht we krijgen in de samenhang tussen aan de ene kant persoonlijkheidskenmerken, gedrag en handelen en aan de andere kant iemands perceptie van zijn of haar slaap, des te beter we slaapproblematiek kunnen voorkomen.

Het in kaart brengen van gedrag en activiteiten overdag in relatie tot  subjectieve slaapbeleving is een recent gestarte onderzoekslijn binnen de leerstoel aan de Technische Universiteit Eindhoven van somnoloog prof. dr. Sebastiaan Overeem. De slaap zelf wordt niet gemeten. Wel bijvoorbeeld iemands gemoedstoestand ten opzichte van de vraag of diegene zich uitgerust voelt. Het daadwerkelijk meten van wat iemand overdag doet relateren aan de kwaliteit van de slaap, is onontgonnen gebied. Het Internet of Things biedt daarbij oneindige mogelijkheden om slaaponderzoek uit te breiden naar 24 uur per dag.