Lees voor

Continu ontwikkelen van topexpertise in jong vakgebied somnologie

Het Centrum voor Slaapgeneeskunde zet zich in voor formele erkenning van somnologie als een discipline-overstijgend specialisme. Ook richt het centrum zich op vernieuwing en verbetering van slaapdiagnostiek die bijdraagt aan de juiste zorg op het juiste moment. Een belangrijk deel van wetenschappelijk onderzoek en innovatie van Kempenhaeghe is hierop gericht.

We werken daarin samen met onder meer de Technische Universiteit Eindhoven, andere ziekenhuizen en partners in de industrie. Dat doen we bijvoorbeeld in het samenwerkingsverband e/MTIC. Daarnaast lopen er onderzoeksprojecten die gericht zijn op verdieping en verbreding van kennis over complexe en - soms relatief - zeldzame slaapstoornissen.

Onze wetenschappelijke activiteiten op het gebied van slaapgeneeskunde vinden plaats onder leiding van prof. dr. Sebastiaan Overeem. Hij is als somnoloog verbonden aan Kempenhaeghe en bekleedt aan de Technische Universiteit Eindhoven de leerstoel 'Intelligent Systems for Sleep Disorders'.

Binnenkort volgt hier nadere informatie over lopende wetenschaps- en innovatieprojecten van het Centrum voor Slaapgeneeskunde.