U zocht informatie over:
Lees voor

Epilepsiechirurgie

Epilepsiechirurgie, een hersenoperatie, heeft als doel patiënten met epilepsie aanvalsvrij te maken. Patiënten komen in aanmerking voor epilepsiechirurgie als ze met medicijnen aanvallen houden die hun leven ernstig beïnvloeden. Voorwaarden zijn dat de aanvallen aanwijsbaar afkomstig zijn van één gebied in de hersenen en dit gebied - de epilepsiehaard - te verwijderen is zonder dat de operatie tot aanzienlijke schade leidt zoals verlamming, spraak- of geheugenverlies.

Het mogelijke effect van de operatie moet dus opwegen tegen de risico’s. Als uw neuroloog meent dat epilepsiechirurgie een behandeloptie voor u of uw kind zou kunnen zijn, doorloopt u een zeer uitgebreid traject dat bestaat uit meerdere vooronderzoeken gedurende een langere periode. (Langdurige) aanvalsregistratie, MRI-onderzoek en neuropsychologisch onderzoek zijn onderzoeken die minimaal deel uitmaken van het traject.

De meeste voorbereidende onderzoeken vinden plaats in Kempenhaeghe. Mogelijk gaat u of uw kind voor  bepaalde onderzoeken naar Maastricht UMC+.  Bij volwassenen vindt daar ook de hersenoperatie plaats. Kinderen die het voortraject hebben doorlopen, worden in UMC Utrecht geopereerd.

Het epilepsiechirurgietraject kan zeer intensief zijn en lang duren. In elke stap van het traject bepaalt een speciale Werkgroep Epilepsiechirurgie of vervolg van het traject voldoende kansrijk is. Die werkgroep bestaat uit medisch specialisten van de epilepsiecentra en van academische ziekenhuizen. Samen met uw neuroloog en een verpleegkundig specialist bespreekt u in elke fase van het traject en na ‘groen licht’ van de Werkgroep Epilepsiechirurgie of u ook zelf het traject wilt blijven voortzetten. Als uiteindelijk een hersenoperatie in een academisch ziekenhuis is verricht, komt u of uw kind voor de nazorg weer naar Kempenhaeghe. 

Brochure voortraject Brochure natraject

Synoniemen
hersenoperatie epilepsie operatie voorbereiding epilepsiechirurgie chirurgie bij epilepsie