Nieuws
Lees voor

Zorgportaal up-to-date

Ook in Kempenhaeghe zijn vanaf 02-01-2023 uitslagen voor patiënten via het zorgportaal MijnKempenhaeghe realtime beschikbaar. Met deze realtime-inzage sluit Kempenhaeghe aan bij de landelijke trend van het direct tonen van uitslagen en correspondentie in het dossier.

Lees voor

Het recht op digitale inzage wordt de komende jaren ook in nieuwe Europese wetgeving verankerd. Met de recente aanpassingen sluit Kempenhaeghe aan bij deze ontwikkelingen. Het meteen online kunnen inzien van de gezondheidsgegevens heeft veel voordelen voor patiënten en zorgverleners. Zo kunnen patiënten zich beter voorbereiden op een volgende afspraak met de zorgverlener en voelen zij zich meer betrokken bij hun gezondheid en de geleverde zorg.

Lees voor

Delen van informatie door en met zorgverleners

Kempenhaeghe blijft zich inzetten voor het verder verbeteren van de zorg. Het delen van informatie met patiënten en cliënten is daarin een belangrijk onderdeel. Zo kunnen patiënten bijvoorbeeld nu ook via hun persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) in de vorm van een app zelf gegevens ophalen uit hun dossier in Kempenhaeghe. Let op: het zorgportaal en een PGO zijn niet hetzelfde. Het zorgportaal MijnKempenhaeghe bevat de (medische) gegevens van de behandelingen in Kempenhaeghe. De PGO’s zijn een landelijk initiatief van apps die een patiënt zelf kan kiezen. In zo’n app of website kunnen patiënten gegevens verzamelen van al hun zorgverleners zoals een huisarts of het ziekenhuis. Deze PGO’s zijn momenteel volop in ontwikkeling en in een latere fase kunnen patiënten via een PGO zelf gegevens van de ene aan de andere zorgverlener doorsturen. Wilt u daarover meer weten? Kijk dan eens op www.pgo.nl.