Nieuws
Lees voor

Onderzoeker Ben Wijnen ontvangt CaRe Award 2018

De CaRe Award 2018 is toegekend aan Ben Wijnen. Wijnen heeft de Award gewonnen met zijn proefschrift ‘Pleidooi voor betere meetinstrumenten voor mensen met epilepsie; zelfmanagement bij patiënten met epilepsie kosteneffectief’*. Wijnen concludeert in zijn proefschrift onder andere dat er behoefte is aan meer inzicht in het meten van de kwaliteit van leven van patiënten met epilepsie. De jury noemt zijn onderzoek “zeer relevant voor de patiënt”.

Lees voor

Zorg op maat

Geen mens is hetzelfde en dat geldt ook hoe een patiënt zorg consumeert. Persoonlijke voorkeuren spelen een rol in het effect van de behandeling. Op weg naar zorg waarin de patiënt centraal staat, is het daarom van belang om de voorkeuren van de patiënt goed te kennen. Ben Wijnen beschrijft de huidige methodes, werkwijzen en voorkeurstudies bij het in beeld brengen van deze patiëntvoorkeuren. Wijnen staat daarnaast stil bij de economische evaluatie van behandelingen. Belangrijke conclusie in zijn onderzoek is dat met betere meetinstrumenten dan de huidige nationale richtlijnen, het effect van (nieuwe) behandelingen voor mensen met epilepsie beter in kaart kan worden gebracht.

Lees voor

Gezondheidseconoom

Wijnen werkt momenteel als gezondheidseconoom bij het Trimbos-Instituut en als post doc onderzoeker bij de vakgroep Health Services Research van de Universiteit Maastricht. Zijn promotieonderzoek voerde hij uit in samenwerking met het Academisch Centrum voor Epileptologie van Kempenhaeghe. Het artikel over zijn onderzoek is een van de ‘most shared critical reviews of Epilepsia’ in 2017.

Lees voor

Award

CaRe is de Landelijke Onderzoekschool waarin het VUMC en het AMC uit Amsterdam, het Nivel uit Utrecht, het RadboudUMC uit Nijmegen en het MUMC+ uit Maastricht participeren. De CaRe Award wordt jaarlijks uitgereikt, door een onafhankelijke jury en de directie van CaRe, aan de promovendus die het beste proefschrift in het voorafgaande jaar geschreven heeft. In 2017 verschenen er ruim 200 proefschriften binnen de Onderzoekschool CaRe.

  • Promotores bij het proefschrift waren prof. dr. mr. S.M.A.A. Evers en prof. dr. H.J.M. Majoie.