Nieuws
Lees voor

Onderzoek naar epilepsiehonden

In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport start deze winter een groot onderzoek naar epilepsiehonden. Als onderdeel hiervan wil de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) in kaart brengen hoe mensen over epilepsiehonden denken. Ook willen zij meer weten over de gevolgen van epilepsie voor het leven van mensen met epilepsie en hun naasten. De EUR nodigt mensen met epilepsie en hun naasten uit om hun mening en ervaringen te delen door het invullen van een vragenlijst.

Lees voor

Over het onderzoek naar epilepsiehonden

Er is nog te weinig bekend over de voordelen van een epilepsiehond voor de gezondheid en het welzijn van mensen met ernstige epilepsie en hun naasten. Op dit moment worden epilepsiehonden daarom niet vergoed vanuit het basispakket. Het doel van het onderzoek, dat de EPISODE-studie heet, is het evalueren van de kosten en effecten van epilepsiehonden bij volwassenen met ernstige epilepsie.

Deelnemers aan de studie krijgen een epilepsiehond en worden drie jaar lang gevolgd, eerst een periode zonder hulphond en daarna een periode met hulphond. Gedurende het onderzoek wordt er informatie verzameld over onderwerpen als gezondheid, welzijn en zorggebruik van de deelnemers. Daarnaast wordt er gekeken naar het welzijn van de hulphonden en het effect voor de mantelzorgers.

Aan het onderzoek kunnen 35 volwassenen met moeilijk instelbare epilepsie meedoen. De onderzoekers zijn op dit moment bezig met het werven van de laatste deelnemers. Meer informatie over het onderzoek kunt u vinden op www.imta.nl/episode.

Lees voor

Enquete

De enquête gaat over hoe mensen epilepsie ervaren, en hoe men over epilepsiehonden denkt. De enquête is bedoeld voor iedereen met epilepsie, en voor iedereen met een naaste met epilepsie (zoals een partner of familielid). Het invullen van de online vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. Om mee te doen klikt u op de volgende link, of kopieert u de link in uw browser. U kunt de link ook delen met andere (naasten van) mensen met epilepsie https://bit.ly/2yOZhcg