Nieuws
Lees voor

"Kleine" epilepsieaanvallen herkenbaar in EEG

Een deel van de epilepsiepatiënten heeft langdurige perioden met steeds kleine aanvalletjes. In zo’n periode kan de patiënt angstig en verward worden en soms ook gaan dwalen. Het herkennen van kleine aanvalletjes op een EEG (hersenfilmpje) is moeilijk, vooral bij mensen met een verstandelijke beperking en epilepsie. Onderzoeker dr. ir. Lei Wang heeft er aan bijgedragen dat subtiele aanvallen die langer duren dan 60 seconden voortaan in het EEG kunnen worden herkend.

Lees voor

Naar automatische herkenning

Lei Wang onderzocht voor zijn promotieonderzoek hersenfilmpjes van bewoners van het Centrum voor Epilepsiewoonzorg van Kempenhaeghe. Deze mensen  hebben een verstandelijke beperking en epilepsie. Hun EEG’s zijn moeilijk te interpreteren en ook epilepsieaanvallen zijn daarin moeilijk te herkennen. Het is onderzoeker Lei Wang gelukt om in het EEG  aanvallen langer dan 60 seconden goed te herkennen. Het toekomstbeeld is om de zogenoemde  ‘non-convulsieve’ perioden automatisch te gaan herkennen in het EEG.  Het onderzoek van Lei Wang is een goed uitgangspunt voor zijn opvolger  onderzoeker Ying Wang  die betrokken is bij de ontwikkeling van een ‘brainchip’ die het EEG opneemt en automatisch verwerkt. Zo worden belangrijke stappen gezet om  eerder langdurige periodes met ‘kleine’ epilepsieaanvallen, die echter een grote impact hebben, te herkennen

Lei Wang promoveerde op 21 juni 2018 aan de Technische Universiteit Eindhoven.  Hij verrichtte zijn onderzoek samen met de afdeling Klinische Neurofysiologie van Kempenhaeghe. Prof. dr. Johan Arends maakte deel uit van het promotieteam.