Nieuws
Lees voor

Kempenhaeghe volgt richtlijnen RIVM inzake coronavirus

Attentie: onderstaande informatie over corona is continu onderhevig aan verandering op basis van actualiteit en richtlijnen van RIVM.

Update 4 april 2020 – 10.00 uur

Kempenhaeghe volgt de richtlijnen van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM/LCI). Het coronateam van Kempenhaeghe neemt de betekenis en consequenties van deze maatregelen gelijk ter hand en anticipeert op mogelijke vervolgscenario’s.

Situatie poliklinieken en opnameafdelingen van Kempenhaeghe
Vanzelfsprekend hanteert Kempenhaeghe strikt de maatregelen die in Nederland in het kader van de coronacrisis gelden. Binnen de mogelijkheden van geldend coronabeleid heeft Kempenhaeghe zich maximaal ingezet om de zorg op onze poliklinische en klinische zo lang mogelijk voort te zetten.

Maar per 19 maart 2020 geldt het volgende:
Alle afspraken die niet via video- of teleconsult kunnen plaatsvinden, komen minstens tot en met 28 april 2020 te vervallen. Alleen voor spoedopnames worden nog onderzoeken en opnames gedaan in onze (poli)kliniek in Heeze.

Deze maatregel geldt voor het Academisch Centrum voor Epileptologie, het Centrum voor Slaapgeneeskunde en het Centrum voor Neurologische Leer- en Ontwikkelingsstoornissen van Kempenhaeghe.

Kempenhaeghe kiest voor dit beleid in verband met úw veiligheid en die van onze medewerkers.

Wij nemen contact met u op als uw afspraak of opname verplaatst gaat worden. U hoeft NIET zelf te bellen.

Situatie Centrum voor Epilepsiewoonzorg
Op de woonafdelingen van Kempenhaeghe wordt de zorg voor onze cliënten verleend volgens het geldende ‘corona-beleid’ van Kempenhaeghe. Behalve inachtneming van strikte hygiëne-instructies, betekent dit op dit moment onder meer dat onze cliënten zo veel mogelijk verblijven op hun eigen afdeling en waar dat kan in hun eigen studio-appartement of kamer. Voor dagbestedings- en vrijetijdsactiviteiten bezoeken zij geen locaties meer buiten hun eigen woonafdeling. Activiteitenbegeleiders verzorgen waar mogelijk (individuele) activiteiten op de woonafdelingen.

Ten aanzien van het ontvangen van bezoek zijn wij overgegaan tot het geheel niet meer toestaan daarvan. Wij begrijpen heel goed dat dit een zeer ingrijpende maatregel is die zwaar is om te dragen voor alle betrokkenen. Toch mag u tot en met 28 april 2020 NIET op bezoek komen bij een cliënt van ons Centrum voor Epilepsiewoonzorg. Ook is het voor ouders of andere naasten van onze cliënten NIET mogelijk om hun uw kind of familielid op te halen voor thuisbezoek.

In Kempenhaeghe zijn al eerder scenario’s voorbereid om uit te rollen zodra we te maken hebben met een cliënt bij wie sprake is van besmetting met het coronavirus. In Heeze is ons opnamecentrum opgetuigd om aldaar zieke cliënten van het Centrum voor Epilepsiewoonzorg in isolatie te kunnen verplegen door teams van  medewerkers van het opnamecentrum.

Op 20 maart is het opnamecentrum hiervoor in gebruik genomen in verband met één eerste vastgestelde besmetting van een cliënt van één van onze woonafdelingen van het Centrum voor Epilepsiewoonzorg. De desbetreffende cliënt werd al in isolatie verzorgd en met gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen benaderd. We houden de naasten van cliënten nauwgezet op de hoogte over de gezondheid hun familielid. En we zetten ons maximaal in om verdere uitbraak van het coronavirus in Kempenhaeghe zo beperkt als mogelijk te houden.    

Zie ook www.kempenhaeghe-epilepsiewoonzorg.nl voor meer informatie.

Situatie De Berkenschutse
De Berkenschutse - de aan Kempenhaeghe gelieerde school voor Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs – volgt het landelijke beleid in het kader van de coronacrisis om per 16 maart de school tijdelijk te sluiten.

Docenten werken aan ‘onderwijs op afstand’. De mate waarin hieraan invulling kan worden gegeven, verschilt per schoolafdeling. Leerlingen en hun ouders worden via hun docenten hierover geïnformeerd. Bijzondere aandacht gaat uit naar leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs en naar leerlingen die deelnemen aan het eindexamen.

Landelijke informatie RIVM
Heeft u vragen over COVID-19? Kijk dan op de website van het RIVM voor de meest actuele informatie: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden.
U kunt ook bellen naar het landelijke informatienummer: 0800-1351.

Verder is het belangrijk maximaal alert te zijn en te blijven op een goede hygiëne: was regelmatig uw handen met zeep, hoest in uw elleboog, gebruik papieren zakdoekjes en schud tijdelijk geen handen en houd afstand tot anderen (circa 2 meter).

Speciaal corona-infopunt
Heeft u vragen over het coronabeleid van Kempenhaeghe? Dan kunt u zich richten tot ons corona-infopunt. Dat kan dagelijks via mail corona-info@kempenhaeghe.nl.

Heeft u specifieke vragen over het coronavirus in verband met uw eigen ziektebeeld of dat van uw kind/familielid, dan kunt u zich wenden tot uw behandelaar.

Het corona-infopunt is ook op onderstaande momenten telefonisch bereikbaar via 06-835 222 80:

Week 14
Donderdag 2 april 10.00 – 11.30 uur

Week 15
Maandag 6 april 10.00 - 11.30 uur
Dinsdag 7 april 10.00 - 11.30 uur
Woensdag 8 april 10.00 - 11.30 uur

Week 16
Dinsdag 17 april 10.00 - 11.30 uur
Woensdag 18 april 10.00 - 11.30 uur
Donderdag 19 april 10.00 - 11.30 uur

Lees voor

Veelgestelde vragen over corona

In onderstaand overzicht vindt u antwoord op veelgestelde vragen over corona.

Lees voor

1. Is Kempenhaeghe open?

Antwoord:

Kempenhaeghe is tot en met 28 april NIET open voor consulten, onderzoek en opnames. Mogelijk vraagt uw behandelend arts u wel te komen; in dat geval is dat akkoord.

De ontstane situatie in verband met de coronacrisis maakt dat we hebben moeten besluiten ons te beperken tot video- en teleconsulten.  

Alleen voor spoedopnames en acute zorg worden nog onderzoeken en opnames gedaan in onze (poli)kliniek in Heeze.

Onze artsen hebben alle geplande consulten en opnames beoordeeld en vastgesteld welke consulten en opnames verplaatst kunnen worden.

Bent u in de komende periode ingepland voor consult, onderzoek of opname in Kempenhaeghe? Dan nemen wij contact met u op om een nieuwe datum te plannen of uw afspraak te vervangen door een video- of teleconsult. U hoeft NIET zelf te bellen.

Het afzeggen/verplaatsen van de afspraak/opname kan een teleurstelling voor u zijn. Dat begrijpen wij. Mocht uw situatie zich slecht ontwikkelen, neemt u dan wel contact met ons op.

We vertrouwen op uw begrip voor de genomen maatregelen.   

Lees voor

2. Ik heb binnenkort een afspraak. Kan deze doorgaan?

Antwoord:

Tot en met 28 april 2020 gaan poliklinische afspraken in Kempenhaeghe zo veel mogelijk door via een video- of teleconsult.

De ontstane situatie maakt dat afspraken mogelijk opnieuw worden ingepland. We berichten u daarover zo tijdig mogelijk.

Ook geplande opnames worden verplaatst. Als dat voor u van toepassing is, wordt u hierover gebeld.

Alleen voor spoedopnames en acute zorg worden nog onderzoeken en opnames gedaan in onze (poli)kliniek in Heeze.

Lees voor

3. Ik word binnenkort opgenomen. Gaat deze opname door?

Antwoord:

Nee, geplande opnames tot en met 28 april gaan niet door.

De ontstane situatie in verband met de coronacrisis maakt dat we hiertoe genoodzaakt zijn. Onze artsen hebben alle geplande opnames beoordeeld en vastgesteld welke opnames verplaatst kunnen worden.

Bent u in de komende periode ingepland voor opname in Kempenhaeghe? Dan nemen wij contact met u op om een nieuwe datum af te spreken. U hoeft NIET zelf te bellen.

Het afzeggen/verplaatsen van de opname kan een teleurstelling voor u zijn. Dat begrijpen wij. Mocht uw situatie zich slecht ontwikkelen, neemt u dan wel contact met ons op.

Het opnamecentrum en de polikliniek in Heeze blijven geopend voor spoedopnames en acute zorg.

In geval van spoedopnames/-onderzoeken:

Voor patiënten en bezoekers die in verband met een spoedopname of spoedonderzoek nog in ons opnamecentrum komen, gelden ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus de volgende voorzorgsmaatregelen:  

- Was regelmatig uw handen met stromend water en zeep
- Hoest of nies in de elleboog - gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze weg na gebruik
- Schud tijdelijk geen handen
- Houd afstand tot elkaar (circa 2 meter)
- Was bij binnenkomst in woonzorg- en opnameafdelingen eerst uw handen
- Beperking van bezoek op opnameafdelingen tot 1 persoon per patiënt per dag
- Opgenomen patiënten – en hun begeleider - verblijven op de eigen kamer

Als bij spoedopnames patiënten gezondheidsklachten hebben zoals koorts of luchtwegklachten vindt daarover overleg plaats met artsen. Wie een met spoed opgenomen patiënt begeleidt, wordt in principe niet in Kempenhaeghe toegelaten als hij/zij klachten heeft zoals koorts, hoesten of kortademigheid.

Lees voor

4. Wordt er binnen Kempenhaeghe getest op corona?

Antwoord:

Kempenhaeghe voert zelf geen testen uit op coronabesmetting. Als is er sprake is van een vermoeden op een besmetting starten de procedures zoals RIVM en GGD hiervoor voorschrijven.

Lees voor

5. Wat gebeurt er met patienten die mogelijk besmet zijn?

Antwoord:

Bij verdenking op en bij een bevestigde corona-besmetting past Kempenhaeghe hetzelfde protocol toe als dat in algemene en academische ziekenhuizen gebruikelijk is. Isolatieverpleging, quarantaine, maximale hygiënemaatregelen, inzet van persoonlijke beschermingsmiddelen maken hiervan deel uit. Indien nodig worden patiënten verwezen of overgebracht naar een algemeen ziekenhuis.

Lees voor

6. Ik heb contact gehad met een medewerker die luchtwegklachten leek te hebben. Moet ik me zorgen maken?

Antwoord:

Nee, u hoeft zich geen zorgen te maken. Wij hanteren de richtlijnen voor zorgmedewerkers van het RIVM.

Lees voor

7. Mag ik op bezoek komen bij een patient?

Antwoord:

De opnameafdelingen van Kempenhaeghe zijn gesloten voor geplande opnames. Het opnamecentrum in Heeze blijft  enkel open voor spoedopnames en acute zorg.

Om verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te beperken is het belangrijk dat er zo min mogelijk mensen tegelijk in één ruimte zijn. Daarom hanteren we - ook in het geval van een spoedopname en acute zorg strikt de regel van 1 bezoeker per patiënt per dag. Verder gelden de voorzorgsmaatregelen als bij vraag 3 genoemd.

Lees voor

8. Ik heb geen luchtwegklachten maar ik ben wel in contact geweest met een persoon die besmet is met het coronavirus.

Mag ik dan naar Kempenhaeghe komen?

Antwoord:

Nee, u mag dan NIET naar Kempenhaeghe komen. 

Lees voor

9. Wat kan ik zelf doen om besmetting te voorkomen?

Antwoord:

Er zijn een aantal voorzorgsmaatregelen die u zelf dient te treffen:

  • Was regelmatig uw handen met water en zeep.
  • Hoest en nies in een papieren zakdoek of in uw elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes eenmalig en gooi ze direct weg.
  • Was en/of desinfecteer uw handen voorafgaand en na afloop van uw bezoek aan Kempenhaeghe.
  • Ga niet op bezoek bij uw familie/naasten, wanneer u zelf klachten als hoesten, benauwdheid of koorts heeft.
  • Houd afstand tot anderen (2 meter)
Lees voor

10. Heeft u vragen over epilepsie en corona?

Het Epilepsiefonds heeft samen met een aantal neurologen antwoorden geformuleerd op veel voorkomende vragen rondom het coronavirus.

De actuele vragen en antwoorden zijn te vinden op de website van het Epilepsiefonds.

https://www.epilepsie.nl/nieuws/detail/coronavirus-en-epilepsie/145

Lees voor

11. Heeft u vragen over slaapapneu en corona?

Patiënteninformatie over slaapapneupatiënten met maskerbehandeling in relatie tot een coronavirus infectie. Lees meer

 

 

Lees voor

12. Heeft u vragen over slaap en narcolepsie?

De Nederlandse Vereniging Narcolepsie heeft vragen en antwoorden opgesteld voor patiënten met narcolepsie naar aanleiding van COVID-19. De lijst is gemaakt in samenwerking met somonologen van het Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe. Kijk voor de actuele informatie op Allesovernarcolepsie

De website allesovernarcolepsie.nl is samengesteld door artsen en onderzoekers van het Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe, de afdeling neurologie van het Leids Universitair Medisch Centrum en Slaap-Waakcentrum SEIN. In deze expertisecentra is veel ervaring met de behandeling van narcolepsie.