Nieuws
Lees voor

Kempenhaeghe en PSV starten samenwerking

Kempenhaeghe en profvoetbalclub PSV hebben een samenwerkingsovereenkomst op het gebied van ‘brein, leren en bewegen’ getekend. PSV en Kempenhaeghe beogen samen meer inzicht te krijgen in de vraag hoe kinderen het best leren en daardoor optimaal hun mogelijkheden kunnen benutten. Daarbij bundelen PSV en Kempenhaeghe hun expertise op het gebied van respectievelijk sport/voetbal en neurologische leerstoornissen.

Lees voor

Unieke samenwerking

In deze unieke samenwerking zijn er aan de ene kant kinderen met een gezond brein en talent voor beweging en voetbal, en aan de andere kant kinderen met een neurologische aandoening voor wie leren en bewegen niet altijd vanzelfsprekend is. De gezamenlijke expertise die hieruit voortkomt, kan leiden tot nieuwe inzichten en methodieken op het gebied van diagnostiek en zorgverlening (Kempenhaeghe) en in de begeleiding en opleiding binnen topsport (PSV). Dit met het doel het leerpotentieel van een kind maximaal te stimuleren en te benutten. Bouwen op de capaciteiten van een kind - dus uitgaan van wat een kind wél kan – is de gezamenlijke visie op ontwikkeling van jeugdige sporttalenten evenals van kinderen met een neurologische aandoening.

Lees voor

Kinderen met neurologische leerstoornissen

Bij bepaalde spierziekten kunnen ook de hersenen betrokken zijn. Dat is een relatief nieuw inzicht met belangrijke consequenties. Daardoor hebben deze kinderen een grotere kans op zorgvragen op het vlak van leren en gedrag wat een grote invloed kan hebben op het optimaal benutten van mogelijkheden in de ontwikkeling van een kind. Optimale ondersteuning van hun leervaardigheden is daarom erg belangrijk.

De vraag hóe cognitieve mogelijkheden van het brein van kinderen met een neurologische aandoening gestimuleerd kunnen worden – en de betekenis van beweging hierbij - is een belangrijk onderzoeksterrein voor Kempenhaeghe.

Lees voor

Cognitieve vermogens ontwikkelen bij jeugdige sporttalenten

PSV oriënteert zich op de vraag of en hoe ondersteuning op het gebied van cognitieve mogelijkheden bijdraagt aan het excelleren op het gebied van sportprestaties. Daarom zoekt PSV naar wetenschappelijk verantwoorde en onderbouwde methodieken op het gebied van ontwikkeling en training van cognitieve mogelijkheden van haar jeugdspelers. De specialistische expertise van het Centrum voor Neurologische Leer- en ontwikkelingsstoornissen op gebied van kinderneurologie en neuropsychologie met betrekking tot brein en leren kan daarbij een substantiële bijdrage bieden.

Lees voor

Gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek en bundeling van krachten

 Kempenhaeghe en PSV streven daarom naar het opstarten van gezamenlijke onderzoeksactiviteiten, waarbij brein, leren en bewegen centraal staan. Het brein staat namelijk niet alleen centraal in leren maar ook in de sport. Doel is om innovatieve projecten te starten die bijdragen aan de best mogelijke inzet van - nieuwe - methodieken ten behoeve van kinderen met een neurologische aandoening én jeugdige talentvoetballers in spé