Nieuws
Lees voor

Juiste zorg voor patienten met obstructief slaapapneusyndroom

Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe onderschrijft het belang van doelmatige zorg en de juiste zorg op de juiste plek voor de slaapzorg in het algemeen en meer specifiek ook voor de slaapapneu patiënt. Lees ook het interview met longarts, somnoloog dr. Hennie Janssen in Eindhovens Dagblad van 7 oktober 2020.

Lees voor

Serieuze slaapstoornis

Obstructief slaapapneu syndroom is een serieuze slaapstoornis waarbij er tijdens de slaap herhaaldelijk ademstops of luchtwegvernauwingen optreden. Dit kan leiden tot een verstoorde slaapkwaliteit en zuurstofdalingen. Klachten die erbij passen zijn slaperigheid, prikkelbaarheid, disfunctioneren op het werk, verhoogde kans op ongevallen en een toegenomen risico op bijvoorbeeld hart- en vaatziekten. Adequate behandeling van deze patiënten geeft een verbetering deze klachten en het dagelijks functioneren maar is met name zinvol voor patiënten met klachten en waarbij de juiste diagnose is gesteld. Het is daarom van belang dat de diagnose obstructief slaapapneusyndroom wordt gesteld door een zorgprofessional met verstand van slaapstoornissen.
Zorg Instituut Nederland en betrokken beroepsgroepen trekken samen op voor een zo optimaal mogelijk en doelmatige zorg voor slaapapneupatiënten.