Nieuws
Lees voor

Herbenoeming professor Sebastiaan Overeem op leerstoel TU/e

Somnoloog Sebastiaan Overeem is herbenoemd tot hoogleraar bij de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) op het thema ‘Advanced Sleep Monitoring’. Sebastiaan Overeem houdt zich – naast de algemene slaapgeneeskunde binnen het Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe - bezig met wetenschappelijk onderzoek dat in nauwe samenwerking met de TU/e plaatsvindt.

Sebastiaan Overeem en Bart
Lees voor

Innovatieve methoden van slaaponderzoek en slaapdiagnostiek

Het doel van de onderzoekslijn is het ontwikkelen van innovatieve methoden van slaaponderzoek en slaapdiagnostiek, zowel in de kliniek alsook in de thuissituatie. In de onderzoeksgroep worden nieuwe technologieën ontwikkeld, en vervolgens direct getest bij mensen met slaapstoornissen. Het uiteindelijke doel is om mensen met slaapstoornissen sneller op te sporen, te diagnosticeren en te behandelen. Het onderzoek is ingebed in e/MTIC, het samenwerkingsverband tussen de TU/e, Philips, Catharina Ziekenhuis, Maxima Medisch Centrum en Kempenhaeghe om medische innovaties en technische vernieuwing in de gezondheidszorg te versnellen (www.emtic.nl).

Foto-onderschrift
Prof. dr. ir. Bart Smolders (decaan afdeling Electrotechniek TU/e) feliciteert prof. dr. Sebastiaan Overeem.

Lees voor

Benoeming voor vijf jaar

De herbenoeming van professor dr. Sebastiaan Overeem geldt voor de komende periode van vijf jaar. Ook Kempenhaeghe feliciteert hem hier van harte mee.