Nieuws
Lees voor

Beeldvorming dagelijks functioneren bij epilepsie en verstandelijke beperking

Bijna een kwart van de 142.000 Nederlanders met een verstandelijke beperking kampt met epilepsie. Van zowel de epilepsie als van een verstandelijke beperking is bekend dat dit kan leiden tot bijkomende zaken zoals gedragsproblemen, psychische klachten en stoornissen. Hoe de relatie is tussen de epilepsie, de verstandelijke beperking en deze neuropsychiatrische comorbiditeit werd in een promotiestudie in het Centrum voor Epilepsiewoonzorg Kempenhaeghe door onderzoeker/orthopedagoog Jans van Ool onderzocht. Een studie die klinische professionals helpt in de diagnostische beeldvorming en behandeling bij het dagelijks functioneren van mensen met een verstandelijke beperking en epilepsie verder te verbeteren.

Jans van Ool promoveerde woensdag 9 januari in Maastricht op haar proefschrift ‘Diagnostic and neuropsychiatric comorbidities in epilepsy and intellectual disability: psychological perspectives’.

Lees voor

Klinische professional en de cliƫnt

De belangrijkste aanbevelingen uit het proefschrift zijn gericht aan de klinisch professional. Jans van Ool: “De relatie tussen de gebieden is complex en hoe dat bij de doelgroep mensen met epilepsie en een verstandelijke beperking zit, is vaak moeilijk te duiden. Met dit onderzoek hebben we getracht de relatie tussen de epilepsie, de verstandelijke beperking en de neuropsychiatrische problematiek in kaart te brengen. Daarnaast is er aandacht besteed aan methodologische aspecten die de diagnostiek bij deze doelgroep kan helpen bevorderen. Inzicht dat de klinische professional en uiteindelijk ook de cliënt helpt in het dagelijks functioneren met epilepsie en een verstandelijke beperking.”

Lees voor

Aanbeveling studie

“Wat zijn dé aanbevelingen uit het proefschrift? De klinische professional dient rekening te houden met een grote diversiteit aan neuropsychiatrische problematiek en een complex en variërend samenspel met de epilepsie en de verstandelijke beperking. Deze relatie blijkt te verschillen per neuropsychiatrische comorbiditeit. De rol van de epilepsiefactoren lijkt relatief klein te zijn ten opzichte van de verstandelijke beperking. De diagnostiek naar dergelijke problematiek, en een regelmatige screening op signalen, kan daarom het beste geïntegreerd worden in een multidisciplinaire aanpak”, aldus Jans van Ool.

Lees voor

Direct toepasbaar

De promotiestudie van Jans van Ool vond plaats in het gespecialiseerde Centrum voor Epilepsiewoonzorg en is onderdeel van een duo-promotietraject, waarbij Francesca Snoeijen-Schouwenaars (Arts voor Verstandelijk Gehandicapten) zich meer op de medische kant richt. Dit centrum maakt deel uit van Kempenhaeghe, een van de twee Nederlandse expertisecentra in epilepsie. Het Centrum voor Epilepsiewoonzorg biedt zorg, huisvesting en dagbesteding aan mensen met epilepsie zoals cliënten met epilepsie en een verstandelijke beperking. Directeur drs. Francis Tan toont zich verheugd met de resultaten van het onderzoek: “De onderzoeken die in Kempenhaeghe plaatsvinden komen uit vragen die leven in en rond de zorg voor onze cliënten. Binnen het CEW woont een populatie van mensen met epilepsie en een verstandelijke beperking binnen een gespecialiseerde epilepsiesetting. Maar niet alle mensen met epilepsie en een verstandelijke beperking wonen binnen onze muren. Met de uitkomsten van het onderzoek van Jans van Ool bieden we klinische professionals in Nederland meer handvatten in de diagnostiek en behandeling van deze doelgroep.”