Nieuws
Lees voor

Geslaagd symposium Epilepsie en Verstandelijke beperking

Op dinsdag 19 maart reisden ruim negentig professionals in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en epilepsie, afkomstig van collega-organisaties zoals Cello, PSW, ORO, Severinus en Cordaan Amsterdam, af naar het Centrum voor Epilepsiewoonzorg in Kloostervelden, Sterksel.

Uiteenlopende onderwerpen
In een dagvullend programma kwamen uiteenlopende onderwerpen aan bod zoals het observeren van aanvallen, slaapwaakproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking en epilepsie en morbiditeit.

Lees voor

Jaarlijks terugkerend symposium

Meerdere keren per jaar organiseert Kempenhaeghe symposia op de eigen locatie en delen onze professionals hun kennis. Ook de organisatie van een symposium voor collega’s in (gehandicapten)zorginstellingen door het Centrum voor Epilepsiewoonzorg van Kempenhaeghe is een terugkerende traditie geworden.

Samen met collega’s van het Academisch Centrum voor Epileptologie, het Centrum voor Slaapgeneeskunde en het Centrum voor Epilepsiewoonzorg werd een gevarieerd programma neergezet.

Lees voor

Inzichten voor de dagelijkse praktijk

De waardevolle inzichten worden op het einde van de dag mee teruggenomen naar de dagelijkse praktijk. Door het delen van onze expertise over epilepsie verbindt Kempenhaeghe zich eveneens met regionale zorginstellingen.

De onderwerpen van het symposium gaan altijd over de combinatie van epilepsie en een verstandelijke beperking en de betekenis daarvan voor patiënt en zorgverlener in de dagelijkse zorgpraktijk.

Lees voor

Belevingsgerichte workshops

In een van de workshops werd samen met ouders stilgestaan bij ‘het verhaal’ van de naasten van onze cliënten met epilepsie en een verstandelijke beperking. De onvoorspelbaarheid van de epilepsie heeft op naasten een grote impact zo bleek uit de ervaringsverhalen. Het is een vanzelfsprekendheid dat familie en naasten een belangrijke plek innemen in het leven van een persoon met een beperking. Deelnemers voelden zich ook bewuster van de rol van een ouder, broer of zus. 

In de belevingsgerichte workshop werden de deelnemers op interactieve wijze meegenomen in een moeilijk te begrijpen wereld voor een cliënt met epilepsie, een Autisme Spectrum Stoornis en een verstandelijke beperking.

 

Lees voor

Meerdere workshops

Andere workshops gingen in op de volgende vragen:
Hoe kunnen we de juiste begeleiding bieden voor de ouder wordende bewoner? 'Ouder worden is best vernieuwend.'
Wat hebben epilepsie en gedrag met elkaar te maken?
Hoe essentieel is goede mondzorg?
Waar loopt u als hulpverlener in de dagelijkse praktijk tegenaan als de ene aanval de andere opvolgt.

Lees voor

Cliënt aan het woord

Ook cliënten kwamen tijdens deze middag aan het woord en zij gingen in gesprek met de deelnemers. Over onder andere de vraag: "Wat betekent het hebben van epilepsie?" Cliënt: “Epilepsie is een rotziekte, maar je moet leuke dingen doen, daar hebben we jullie voor nodig!”

We kijken terug op een geslaagd symposium en vooruit naar een volgende editie in 2020!