Nieuws
Lees voor

College van Bestuur TU/e bezoekt Kempenhaeghe

In het kader van de hechte samenwerking die Kempenhaeghe heeft met Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), bezocht het College van Bestuur van TU/e ons Centrum voor Epilepsiewoonzorg. Samen verkennen we de mogelijkheden en innovaties hoe technische algoritmen kunnen bijdragen aan de zorg voor morgen. Zoals veilige woonzorg voor cliënten met epilepsie, voor wie Kempenhaeghe 24-uurs zorg en ondersteuning biedt.

Lees voor

Samenwerken in netwerken

Kempenhaeghe werkt nationaal en internationaal samen met universiteiten, andere academische centra, kennisinstituten en het bedrijfsleven. Meerdere aan Kempenhaeghe verbonden specialisten bekleden leerstoelen aan universiteiten in Nederland en België. Zo is Kempenhaeghe-somnoloog Sebastiaan Overeem aangesteld als hoogleraar op de leerstoel ‘Intelligent Systems for Sleep Disorders’ aan TU/e.

Lees voor

Innovatieversnelling

Onderzoek naar het ontwikkelen van innovatieve methoden van slaaponderzoek, zowel in de kliniek als in de thuissituatie, is eveneens ingebed in de bredere samenwerking Eindhoven MedTech Innovation Center (e/MTIC). Een samenwerkingsverband tussen TU/e, Kempenhaeghe, Philips, Catharina Ziekenhuis en Maxima Medisch Centrum, waar experts, wetenschappers en promovendi samenwerken aan versnelling van medische innovaties en technische vernieuwing in de gezondheidszorg. Zie ook www.emtic.nl.

Lees voor

Voor de beste zorg

Via samenwerking en academisering met kennisinstituten als TU/e realiseert en borgt Kempenhaeghe de wetenschappelijke opbrengsten in haar vakgebieden. Met als doel de beste zorg vandaag en morgen voor patiënten en cliënten, in Cure en Care.