Welkom op de website van Kempenhaeghe. Deze website maakt gebruik van cookies.

Akkoord

Cookies beperkt toestaan

Cookies niet toestaan (alleen functionele cookies)

Meer informatie

Cookiemelding
Tijdens uw bezoek aan deze website worden cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestandjes waarin informatie tijdelijk of permanent wordt opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren en informatie over het bezoek en gebruik van websites te verkrijgen.
Kempenhaeghe.nl gebruikt cookies voor:

Google Analytics
Van Google wordt een statistiekenprogramma geladen op onze website. Hiermee houden wij bij welke pagina’s gebruikers bezoeken van onze website en hoe vaak en hoe bezoekers door onze website klikken. Met de informatie die wij verzamelen blijft uw privacy gegarandeerd; de gegevens zijn niet naar u te herleiden. Kempenhaeghe heeft daarnaast een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google waardoor Google geen volledig IP-adres van u zal ontvangen.

Functionele cookies
Ook zetten we op onze website zogenoemde functionele cookies in. Deze zorgen voor een sneller en gemakkelijker gebruik van de website. Bijvoorbeeld voor het onthouden van een door u gekozen instelling.

Third party
Volgens wetgeving is Kempenhaeghe verplicht u te melden dat u op deze website koppelingen aantreft naar zogenaamde derde partijen, denk bijvoorbeeld aan videosite Vimeo of links naar social media als Twitter, Facebook en LinkedIn. Deze partijen hebben hun eigen cookiebeleid.

Cookies  beperkt toestaan of weigeren? 
We geven u op Kempenhaeghe.nl de mogelijkheid om cookies te weigeren of om deze beperkt toe te staan. U mist hierdoor functionaliteiten zoals het kunnen afspelen van video. Indien u akkoord gaat, geeft u toestemming voor het anoniem analyseren van uw websitebezoek en kunt u de video’s zien (Optie akkoord). U kunt ook de keuze maken voor alleen third-party-cookie van de externe videodienst Vimeo (optie Beperkt). U kunt uw toestemming voor het gebruik van cookies intrekken, bijvoorbeeld door het verwijderen of uitzetten van cookies. Dit kan op elk gewenst moment via het menu van uw internetbrowser. Maar let op! Het uitzetten van cookies kan het gebruik van deze website beperken.

Eerste hulp bij epilepsie-aanvallenAdviezen bij slaapproblemen
Lees voor

Vereniging Kind & Slaap maakt zich zorgen over grote toename verwijzingen naar kinderslaappoli’s

Dr. Sigrid Pillen, somnoloog en kinderneuroloog bij het Centrum voor Slaapgeneeskunde is tevens voorzitter van de Vereniging Kind & Slaap. Namens de Vereniging Kind & Slaap is onderstaand bericht uitgestuurd over de zorgen die zij zich maken over de grote toename van verwijzingen naar kinderslaappoli's.

Zie ook: www.kindenslaap.com

De Vereniging Kind & Slaap, een netwerk voor professionals die zich richten op slaapstoornissen bij kinderen, heeft een rondgang gemaakt langs de grotere kinderslaapcentra in Nederland (Kempenhaeghe, MC Haaglanden, Slotervaartziekenhuis, Gelderse Vallei Ziekenhuis, ZGT Hengelo en SEIN). De beroepsvereniging ziet haar vermoeden van toename van verwijzingen naar kinderslaappoli’s bevestigd. Voor de basisschoolkinderen zijn in een aantal centra de verwijzingen toegenomen met 50%, terwijl voor middelbare scholieren een toename variërend van 37 tot 80% wordt gezien. Dit leidt tot capaciteitsproblemen met oplopende wachttijd, variërend van 6 weken tot zelfs meer dan 9 maanden, wat niet wenselijk is gezien de grote impact van deze problemen.

Bij jonge kinderen kunnen slaapproblemen leiden tot problemen in de ontwikkeling en het gedrag. Bij oudere kinderen kan dit leiden tot slechtere schoolprestaties, veel schoolverzuim en grote sociale gevolgen. De impact strekt zich uit op het totale gezin als gevolg van de gebroken nachten.

De oorzaak van de stijging in verwijzingen is niet geheel duidelijk. De indruk bestaat dat deze niet alleen is te wijten aan meer bekendheid van de slaappoli’s. Want niet alleen het aantal, maar ook de complexiteit van de problematiek neemt toe. Vooral kinderen die op andere vlakken al kwetsbaar zijn, zoals kinderen met verstandelijke beperking, ADHD of autisme, worden vaker met veelal ernstige slaapproblematiek in de slaapcentra aangemeld.

De Vereniging Kind en Slaap acht het noodzakelijk dat deze toename beter wordt opgevangen dan dat nu het geval is. In de praktijk ontstaan namelijk wachtlijsten omdat de vergoeding van de aanpak van deze problematiek maar deels is geregeld. Enkel de diagnostiek en de medicamenteuze behandeling vallen tot op heden onder de zorgverzekering. Voor de bijbehorende psychologische/gedragsmatige aanpak, die essentieel is voor langetermijnresultaten, geldt dat niet of slechts ten dele. Dit heeft tot gevolg dat niet alle kinderen die zorg nodig hebben, behandeld kunnen worden.

Bovendien komen goedkopere en beter toegankelijke behandelingen, zoals bijvoorbeeld online-programma’s, nauwelijks van de grond.

Tijdens het landelijke congres Slaap2017 dat begin december werd gehouden, was de toename van het aantal verwijzingen een belangrijk onderwerp.


Vereniging Kind & Slaap
De Vereniging Kind & Slaap is een netwerk van meer dan 90 professionals uit meer dan 10 verschillende disciplines die zich bezig houden met slaapproblemen en slaapstoornissen bij kinderen. De Vereniging richt zich op het verbeteren van de patiëntenzorg, stimuleren en op elkaar afstemmen van (inter)nationaal onderzoek en bijdragen aan wetenschappelijke ontwikkelingen. www.kindenslaap.com

Het bestuur bestaat uit:
Dr. Sigrid Pillen, kinderneuroloog-somnoloog, Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe (voorzitter)
Drs. Daniëlle Hendriksen, orthopedagoog generalist, Slaapcentrum MC Haaglanden (secretaris)
Drs. Shalini Soechitram, kinderpsychiater, Leo Kannerhuis Doorwerth en Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe (penningmeester)
Dr. Monique L’Hoir, GZ-psycholoog, GGD Noordoost Gelderland (algemeen bestuurslid)