Welkom op de website van Kempenhaeghe. Deze website maakt gebruik van cookies.

Akkoord

Cookies beperkt toestaan

Cookies niet toestaan (alleen functionele cookies)

Meer informatie

Cookiemelding
Tijdens uw bezoek aan deze website worden cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestandjes waarin informatie tijdelijk of permanent wordt opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren en informatie over het bezoek en gebruik van websites te verkrijgen.
Kempenhaeghe.nl gebruikt cookies voor:

Google Analytics
Van Google wordt een statistiekenprogramma geladen op onze website. Hiermee houden wij bij welke pagina’s gebruikers bezoeken van onze website en hoe vaak en hoe bezoekers door onze website klikken. Met de informatie die wij verzamelen blijft uw privacy gegarandeerd; de gegevens zijn niet naar u te herleiden. Kempenhaeghe heeft daarnaast een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google waardoor Google geen volledig IP-adres van u zal ontvangen.

Functionele cookies
Ook zetten we op onze website zogenoemde functionele cookies in. Deze zorgen voor een sneller en gemakkelijker gebruik van de website. Bijvoorbeeld voor het onthouden van een door u gekozen instelling.

Third party
Volgens wetgeving is Kempenhaeghe verplicht u te melden dat u op deze website koppelingen aantreft naar zogenaamde derde partijen, denk bijvoorbeeld aan videosite Vimeo of links naar social media als Twitter, Facebook en LinkedIn. Deze partijen hebben hun eigen cookiebeleid.

Cookies  beperkt toestaan of weigeren? 
We geven u op Kempenhaeghe.nl de mogelijkheid om cookies te weigeren of om deze beperkt toe te staan. U mist hierdoor functionaliteiten zoals het kunnen afspelen van video. Indien u akkoord gaat, geeft u toestemming voor het anoniem analyseren van uw websitebezoek en kunt u de video’s zien (Optie akkoord). U kunt ook de keuze maken voor alleen third-party-cookie van de externe videodienst Vimeo (optie Beperkt). U kunt uw toestemming voor het gebruik van cookies intrekken, bijvoorbeeld door het verwijderen of uitzetten van cookies. Dit kan op elk gewenst moment via het menu van uw internetbrowser. Maar let op! Het uitzetten van cookies kan het gebruik van deze website beperken.

Eerste hulp bij epilepsie-aanvallenAdviezen bij slaapproblemen
Lees voor

Symposium AVG-zorg voor mensen met epilepsie 6 juni 2017

Lees meer...

Op dinsdagmiddag 6 juni 2017 organiseert het Centrum voor Epilepsie Woonzorg Kempenhaeghe samen met het team Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten van Erasmuc MUMC een middagsymposium 'AVG-zorg voor mensen met epilepsie'.

Tijdens dit symposium nemen we ook afscheid van Monique Veendrick na 22 jaar AVG bij Kempenhaeghe.

Programma
State-of-the-art behandeling rondom epilepsie bij mensen met een verstandelijke beperking, bijzondere topics zoals Dravet-syndroom, circadiaan ritme en eerste resultaten leeronderzoeken nieuwe stijl. Accreditatie is aangevraagd.
Voorafgaand aan het programma is een rondleiding mogelijk over de locatie Kloostervelden (omgekeerde integratie in de wijk). Deelnemers dienen zich hiervoor apart op te geven.

Opgeven
Professionals kunnen zich opgeven via het aanmeldformulier bij 'Congressen en symposia' op deze website.

 

 

Aandacht voor het psychisch functioneren is belangrijk bij langdurige slapeloosheid

Lees meer...

Slaaponderzoeker Kempenhaeghe promoveert

  

Slapeloosheid komt veel voor. Ongeveer één op de tien Nederlanders heeft er last van. Als deze slapeloosheid chronisch van aard is, dan blijkt het voor de beste behandeluitkomst belangrijk om in de evaluatie van de slapeloosheid per individu oog te hebben voor psychodiagnostiek. Met andere woorden: heb specifieke aandacht voor het voorkomende psychisch functioneren van de individuele patiënt. Dat adviseert slaaponderzoeker en slaapdeskundige Merijn van de Laar in zijn proefschrift ‘Individual differences in insomnia; implications of psychological factors for diagnosis and treatment’.

Het oog hebben voor de persoonlijkheid en de manier van omgaan met de aandoening kan bijdragen aan het beter begrijpen van de slapeloosheid van een patiënt en kan de kwaliteit van leven van hem of haar vergroten en de beoogde behandelresultaten beter voorspellen. In het proefschrift beschrijft Van de Laar verder de complexe relatie tussen slapeloosheid en psychiatrische aandoeningen en andere psychosociale factoren.

Cognitieve gedragstherapie breder inzetten

Patiënten met bijkomende psychiatrische stoornissen vormen een grote en aparte groep in het spectrum van patiënten met slapeloosheid. Van de Laar vond in de studie dat deze groep patiënten met een zogenoemde comorbide psychiatrische stoornis slechtere behandeluitkomsten liet zien dan verwacht. Hij adviseert voor deze groep patiënten het gelijktijdig inzetten van cognitieve gedragstherapie op zowel de aanpak van de slapeloosheid als ook op de bijkomende psychiatrische stoornis, omdat dit kan leiden tot betere behandelresultaten. Toekomstig onderzoek zou zich kunnen richten op de voordelen van op maat gemaakte behandelingen voor deze groep patiënten.

Dr. M. van de Laar promoveerde 3 mei 2017 aan de Universiteit Maastricht op het proefschrift Individual differences in insomnia; implications of psychological factors for diagnosis and treatment. Vanuit het Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe waren prof. dr. Dirk Pevernagie en prof. dr. Bert Aldenkamp promotor en dr. Sebastiaan Overeem copromotor. Van de Laar heeft jarenlang gewerkt bij Kempenhaeghe en is momenteel als GZ-psycholoog en praktijkhouder werkzaam bij Slaappraktijk Eindhoven (www.slaappraktijk.nl). Daarnaast is hij als curriculumcoördinator betrokken bij de Huisartsgeneeskunde-opleiding aan de Universiteit van Maastricht.

Zelfredzaamheid essentieel bij gedragsproblemen mensen met verstandelijke en/of auditieve beperking

Lees meer...

 

Stimuleren van zelfredzaamheid en communicatieve vaardigheden essentieel voor gedragsproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking en/of auditieve beperking

Bij mensen met zowel een verstandelijke beperking als een auditieve beperking komen veel gedragsproblemen voor. Tot heden is daar nauwelijks onderzoek naar gedaan. Onderzoeker en psycholoog Meindert Buskermolen deed onderzoek naar mogelijke interne en omgevingsrisicofactoren voor probleemgedrag bij deze groep mensen. Hij ontwikkelde een betrouwbaar instrument waarmee gedrag kan worden geobserveerd en gescoord, de individuele Gedrags Observatie en Scorings schaal (de Individual Behaviour Observation and Recording Scale (IBORS) genaamd). Deze IBORS-schaal is gebaseerd op acht dimensies van gedrag en vijf niveaus van ernst van gedrag, waarbij probleemgedrag gedefinieerd werd als gedrag dat kenmerkend is voor niveau drie of hoger. Hij constateert dat verminderde communicatieve vaardigheden, een lager niveau van sociale redzaamheid, autisme en een lagere leeftijd risicofactoren blijken te zijn. Voor bijna elke proefpersoon werden verschillende omgevingsfactoren gevonden. Buskermolen veronderstelt in zijn proefschrift dat het stimuleren van zelfredzaamheid en vooral communicatieve vaardigheden essentieel is.

Meindert Buskermolen promoveerde op 4 mei 2017 aan de Universiteit Maastricht op het proefschrift ‘If only I could tell.. ; measuring predictors for challenging behaviour in people with both intellectual disability and hearing impairment’. Promotor was prof. dr. A.P. Aldenkamp en co- promotor: dr. J. Hoekman. Buskermolen is werkzaam in de Psychologenpraktijk Opmaat in Aalsmeer.

Epilepsie vraagt meer dan een diagnose en behandeling

Lees meer...

Ongeveer 36.000 mensen met complexe epilepsie blijven voor langere tijd of zelfs voor altijd afhankelijk van zorg en ondersteuning. Bij deze groep komt de epilepsie niet voldoende onder controle en zijn er vaak bijkomende (gezondheids)problemen en beperkingen. Wanneer ervaren deze mensen de hulpverlening als goed? Wat vinden zij waardevol in de zorg? Waarop dient langdurige zorg voor en ondersteuning van mensen met epilepsie gericht te zijn? Wat moeten zorgprofessionals en mantelzorgers weten om goede zorg te kunnen leveren?

Onderzoek naar behoefte van zorg en ondersteuning

Om deze vragen te kunnen beantwoorden, is wetenschappelijk onderzoek gedaan onder meer dan 100 mensen met epilepsie en bijna 200 mantelzorgers van mensen met epilepsie. Uit dit onderzoek blijkt dat vier thema’s belangrijk zijn. Mensen met epilepsie hechten veel waarde aan het voeren van een goede dialoog; een gelijkwaardig gesprek tussen behandelaar, patiënt en mantelzorgers. De epilepsie vraagt veel van de patiënt en zijn of haar omgeving. Depressieve gevoelens liggen dan bijvoorbeeld op de loer. Daarom is het emotionele welzijn van mensen met epilepsie en zijn of haar omgeving belangrijk. Mensen met complexe epilepsie hebben meerdere soorten zorg nodig. Deze wordt geboden door verschillende behandelaren. De coördinatie van de zorg is een derde belangrijk thema. Tot slot hebben mensen met complexe epilepsie ook wisselende vormen van ondersteuning nodig. Daarbij is het van belang dat zowel de patiënt als de mantelzorger makkelijk toegang heeft tot de juiste ondersteuning.

Om de kwaliteit van leven van mensen met complexe epilepsie te verbeteren is dus meer nodig dan alleen een goede medische behandeling. Dit is in lijn met andere chronische aandoeningen. In het rapport zijn vragenlijsten opgenomen die gebruikt kunnen worden door mensen met epilepsie, door hun mantelzorgers en door de professionals die betrokken zijn bij de behandeling van mensen met complexe epilepsie. De uitkomsten van het onderzoek en de vragenlijst helpen mensen met epilepsie én hun behandelaars om met elkaar in gesprek te gaan over de kwaliteit van de geboden zorg en ondersteuning en deze waar nodig deze verder te verbeteren. Het volledige onderzoek en de samenvatting (blz 7-10) ‘Epilepsiezorg: waarden vanuit patiëntperspectief’ is te lezen op deze website. Klik daarvoor hier.

Erkenning voor nieuwe nachtbewaking bij epilepsie

Nightwatch ontvangt onderscheiding Goed Industrieel Ontwerp
Lees meer...

Voor kinderen en jonge mensen met epilepsie is bewaking tijdens de nacht een vereiste. Met de huidige waarschuwingssystemen blijft het merendeel van de aanvallen ’s nachts nog onopgemerkt. De Nightwatch moet hier verandering in brengen waar het gaat om klinisch urgente aanvallen. De eerste resultaten van deze vorm van nachtbewaking zijn veelbelovend. Op 24 oktober 2016 werd bekend dat de Nightwatch ook qua look & feel waardering krijgt. Tijdens de Dutch Design Week werd de Nightwatch beloond met de onderscheiding Goed Industrieel Product (GIO).

Tijdens een nachtelijke epileptische aanval is het voor de patiënt belangrijk dat er snel hulp en bijstand aanwezig is. Er zijn wel waarschuwingssystemen voor nachtelijke aanvallen maar die geven veel ‘valse’ alarmen of signaleren onvoldoende. Uit cijfers blijkt dat met de huidige middelen maar 40% van de klinisch urgente aanvallen wordt opgemerkt. De Nightwatch brengt hierin verandering. Momenteel loopt er een klinische trial waarin met deze nieuwe vorm van nachtbewaking bij epilepsie wel 90% van de klinisch urgente aanvallen wordt opgemerkt. De definitieve resultaten van dit onderzoek worden nog voor het einde van dit jaar verwacht.

Bewaking rond de patiënt

De bewaking van mensen met epilepsie gedurende de nacht is belangrijk. Patiënten hebben baat bij geruststelling tijdens een aanval. Daarnaast kan medisch ingrijpen noodzakelijk zijn doordat een aanval te lang duurt of er een status epilepticus optreedt waarin de patiënt zogezegd in de aanval blijft hangen. Ook de familie in de thuissituatie of de medewerkers in de zorginstelling zijn gebaat bij een zo goed mogelijke signalering van de aanval. De Nightwatch wordt ’s nachts om de bovenarm geschoven. Het product meet zowel de hartslag als de versnellingen van de arm. Op basis van een algoritme worden zo aanvallen gesignaleerd. Wanneer het apparaat een aanval signaleert, geeft het draadloos een alarm naar de ouderkamer. De Nightwatch draagt bij aan het vergroten van veiligheid van de patiënt op een manier die een zo groot mogelijk vertrouwen geeft aan de zorgverleners.

Uitstraling Nightwatch

Tijdens de ontwikkeling was er behalve voor de werking ook veel aandacht voor de visuele uitstraling van het product. Asmund Tielens, directeur van ontwikkelaar Livassured legt uit: “Het doel was natuurlijk het verhogen van de veiligheid en vanaf het begin was ons duidelijk dat de techniek nog zo goed kan zijn maar dat er een allesbepalende voorwaarde is; jonge mensen moeten het wel dragen! Daarvoor moet het product er goed uitzien, moet het simpel werken en perfect zijn. Een indicatie dat we daarin geslaagd waren, bleek al in de trial toen sommigen gebruikers het product zelfs overdag nog wilden dragen. En dat ook vak experts het product erkennen als Goed Industrieel Product geeft ons hoop dat de Nightwatch ook op langere termijn als goed ervaren zal worden”.

Van test naar introductie

De Nightwatch wordt momenteel getest in een klinische setting bij Kempenhaeghe, SEIN en UMC Utrecht Hersencentrum. Naar verwachting zullen de resultaten eind dit jaar bekend zijn. Begin volgend jaar volgt dan de aanloop naar een zogenoemde field-trial om het product klaar te stomen voor de markt. Hopelijk nog in 2017 gevolgd door de productlancering.

Samenwerking

De ontwikkeling van ‘Nightwatch’ is het resultaat van een consortium van samenwerkende partijen die respectievelijk hebben bijgedragen aan de inzet van professionals, technologische ontwikkeling, financiering en betrokkenheid van de patiënten: Kempenhaeghe / Technische Universiteit Eindhoven, SEIN, UMC Utrecht Hersencentrum, Hobo Heeze BV, Pontes Medical, Epilepsiefonds, LivAssured en enkele patiëntenbelangenorganisaties zoals ook de stichting ZIE. NPK design tekende voor het ontwerp.

 

Nightwatch

EVN organiseert vanaf januari Epilepsie Café in Limburg

Lees meer...

Het Epilepsie Café is een ontmoetingsplek voor mensen met epilepsie en hun omgeving. Ook voor professionele zorgverleners staat de deur open. In het voorjaar organiseert het EVN ook een Epilepsie Café in Limburg, in het Cultuurhuis Heerlen, Sittarderweg 145 te Heerlen. Data van de bijeenkomsten zijn 2 maart, 14 april, 1 juni, 13 juli 2017.

De opzet is om ongedwongen in een open sfeer met elkaar in gesprek te komen en ervaringen uit te wisselen. Voorlichting over epilepsie en de mogelijke gevolgen in het dagelijks leven staan daarbij centraal. Kortom: heeft u vragen over epilepsie, of wilt u in contact komen met lotgenoten, bent u daar van harte welkom. Afhankelijk van het thema van die avond zijn er deskundigen aanwezig zijn die vragen beantwoorden, denk aan neurologen, epilepsieverpleegkundigen, medewerkers van de LWOE en ervaringsdeskundigen.

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden dan kan dat via het EVN: E zuidoost@epilepsievereniging.nl of T 06 – 2823 3861

 

 

Vet eten als oplossing voor epilepsie; ketogeen dieet eerder inzetten

Lees meer...

Voor mensen met epilepsie die geen baat hebben bij anti-epileptica of voor wie epilepsiechirurgie geen optie is, kan eerder gedacht worden aan ketogeen dieet als behandelmethode. Wetenschappelijk onderzoek van neuroloog dr. Danielle Lambrechts toonde aan dat dit vetrijke dieet een gunstig effect op de epilepsie kan hebben, mits toegepast onder begeleiding van deskundigen. Danielle Lambrechts promoveerde onlangs aan de Universiteit van Maastricht met haar studie naar de effecten van het dieet.

“Het ketogeen dieet – dat uitgaat van vetrijke voeding met weinig koolhydraten – kan bij epilepsie voor kinderen én voor volwassenen een passende behandelmethode zijn”, aldus Lambrechts van het Academisch Centrum voor Epileptologie in haar promotieonderzoek. “Op basis van de uitkomsten van de promotiestudie pleiten we er nu voor om eerder behandeling met ketogeen dieet onder gespecialiseerde begeleiding te overwegen.”

Positieve effecten

Het proefschrift van Lambrechts met de titel ‘Ketogenic diet therapies: treatment for children and adults with refractory epilepsy’ beschrijft hoe het ketogeen dieet kan leiden tot een afname van het totaal aantal aanvallen, vermindering van het aantal aanvalsclusters en reductie van de aanvalsernst. Kempenhaeghe is een van de weinige centra die onderzoek verricht naar de effecten van het ketogeen dieet. Danielle Lambrechts: “Dat voeding invloed heeft op gezondheid en soms ook bijdraagt aan behandeling van ziektes blijkt steeds vaker. In geval van epilepsie is aangetoond dat bij een uitgebalanceerde vetrijke voeding met weinig koolhydraten het lichaam overschakelt op vetverbranding waardoor ketonen ontstaan. Dit zogenoemde ketogeen dieet kan een positieve invloed hebben op de epilepsie.”

Lekker ‘vet’ kookboek

Tijdens de promotieperiode van Danielle Lambrechts werd het ketogeen dieet ook toegankelijker voor patiënten. Zo ontwikkelde Kempenhaeghe het ‘Ketogeenmenu kookboek voor iedereen’ en de speciale website Ketogeenmenu.nl. Danielle: “Elke deelnemer in Kempenhaeghe aan het ketogeen dieet krijgt het kookboekje met de recepten voor traktaties, maaltijden en feestmenu’s voor het hele gezin. Het is een pittig dieet, dat motivatie vraagt om het vol te houden. Zoals bij elk dieet is het belangrijk om de juiste voedingsstoffen binnen te krijgen. Vetrijk eten vraagt om een andere manier van bereiden. Met de website kunnen ouders of deelnemers recepten vinden en direct berekenen hoe deze in het dieet passen. Daarnaast reiken we met het kookboekje en op de website passende recepten aan om het koken met vetten – denk bijvoorbeeld aan het binden van vetten – te vergemakkelijken.”

Het promotieonderzoek van dr. Danielle Lambrechts kwam mede tot stand dankzij bijdragen van ZonMw, het innovatieve traject, met dank aan het Nationaal Epilepsie Fonds, CZ Fonds, Fonds NutsOhra en Stichting Vrienden van Kempenhaeghe.
Meer informatie op Ketogeenmenu.nl.

 

 

Hersenveroudering beter begrijpen via epilepsie

Lees meer...

 

 

Nederland en België trekken op in hersenonderzoek

Een grensoverschrijdende samenwerking tussen twee universiteiten en twee gespecialiseerde ziekenhuizen moet een beter inzicht en een optimalere behandeling van de veroudering van de hersenen binnen handbereik brengen. De Universiteit Gent, de Technische Universiteit Eindhoven, het Universitair Ziekenhuis Gent en expertisecentrum Kempenhaeghe ondertekenden hiervoor deze week een zogenoemd Memorandum of Understanding. De partners drukken hiermee hun voornemen uit te streven naar een grootschalig klinisch en technologisch onderzoeks- en innovatieplatform over hersenveroudering, het in beeld brengen van netwerken in de hersenen en elektrische stimulatie van het brein.

Het onderzoeks- en innovatieplatform wordt Neu3Ca genoemd en richt zich in eerste aanleg op versnelde hersenveroudering bij mensen met epilepsie “Binnen de totale populatie van mensen met epilepsie is er een specifieke groep aanwijsbaar van patiënten die in korte tijd een versnelde achteruitgang van het cognitief functioneren doormaken”, licht professor dr. Bert Aldenkamp vanuit Onderzoek en Ontwikkeling Kempenhaeghe toe. “Deze groep patiënten kent een abrupt verval dat zich stabiliseert op een lager niveau. Deze patiënten dementeren niet maar hebben oorspronkelijk wel een hoger niveau van functioneren gekend. Diepgaand onderzoek naar dit fenomeen leidt mogelijk tot meer inzicht in cognitieve veroudering in algemene zin zoals bijvoorbeeld bij dementie.”

Grensoverschrijdend

“Deze internationale samenwerking tussen universiteiten en ziekenhuizen in Nederland en België in het domein van epilepsie en neurocognitie is uniek”, vertelt neuroloog professor dr. Paul Boon, co-directeur van het Instituut voor Neurowetenschappen in Gent en Onderzoeksdirecteur in Kempenhaeghe. “De partners brengen hun deskundigheid in op het gebied van klinisch en technologisch onderzoek en ontwikkeling. ‘Neu3’ staat voor de drie neurologische invalshoeken: neurodegeneratie, neuronale netwerken en neurostimulatie, ‘Ca’ voor Cognitive Ageing. Het Neu3Ca-platform kent dan ook drie zuilen met onderzoeksprogramma’s. Daarbij worden ook industriële partijen als Philips en Medtronic betrokken. ”

Onderzoek in epilepsie

Professor dr. ir. Jan Bergmans van de Technische Universiteit Eindhoven: “Zulk onderzoek vraagt om zowel klinisch als technologisch onderzoek in de brede structuur die binnen Neu3Ca wordt opgebouwd. Met behulp van geavanceerde neuroimaging in samenwerking met de TU/e zullen de netwerken en veranderingen van de hersenen bij veroudering in beeld gebracht worden. Met behulp van innovatieve stimulatietechnieken zijn er mogelijkheden om in te grijpen op de versnelde veroudering van het brein. Met Philips Research loopt onderzoek waarin gekeken wordt of door het prikkelen van de hersenen middels fMRI-neurofeedback vertraging van de veroudering mogelijk is. Onderzoek in Kempenhaeghe laat bijvoorbeeld functioneel herstel van de patiënt zien door het afspelen van muziek van Bach en muzikale wiskunde. En in Gent worden successen geboekt met niet-invasieve vormen van stimulatie van het brein zoals nervus vagus stimulatie (NVS) of transcraniële magnetische stimulatie (TMS).”

Neu3Ca wordt een multidisciplinair en internationaal programma voor onderzoek en onderwijs op het gebied van neuroimaging en neurostimulatie, waarbij universiteiten, ziekenhuizen en hightech bedrijven elkaar aanvullen en zo écht een verschil kunnen maken in de klinische praktijk. De Universiteit Gent, het Universitair Ziekenhuis Gent, de Technische Universiteit Eindhoven en Kempenhaeghe ondertekenden op 24 oktober 2016 in het Belgische Gent het Memorandum of Understanding. Aansluitend vond in Gent het wetenschappelijke symposium ‘Neuromodulation & brain plasticity in epilepsy and cognition’ plaats.

Onderzoeker Kempenhaeghe over ‘Epilepsy in the picture'.

Lees meer...

   
Afbeelding voorblad proefschrift dr. Albert Colon (ook rechts in beeld) door kunstenaar Gudden

Onderzoeker Kempenhaeghe over 'Epilepsy in the picture'

Epilepsie is een veel voorkomende aandoening met vele verschillende verschijningsvormen. Het is niet altijd even gemakkelijk om vast te stellen of iemand epilepsie heeft of niet. Bij circa 30% van de mensen met epilepsie helpen beschikbare medicijnen onvoldoende. Bij deze mensen kan overwogen worden of de epilepsie met een operatie behandeld kan worden. Daarbij is het niet alleen belangrijk dat de diagnose epilepsie goed wordt gesteld, maar ook om zo exact mogelijk te bepalen waar de bron van de epilepsie zich bij de individuele patiënt bevindt.

Dr. Albert Colon, neuroloog en onderzoeker bij het Academisch Centrum voor Epileptologie Kempenhaeghe: “Het wegnemen van hersenweefsel is uitermate precair werk. Wanneer we een ingreep uitvoeren, willen we uiteraard de exacte bron van de epilepsie wegnemen. De laatste jaren zijn er verbeterde technieken om de bron van de epilepsie beter in beeld te brengen. We hebben een onderzoek uitgevoerd waarin we deze nieuwe mogelijkheden zoals een verbeterde MRI of de inzet van een zogenoemde MEG hebben bekeken. Hierin is vooral gekeken naar epilepsie die vermoedelijk uit één bron in de hersenen ontstaat.”

Toekomst

“Uit dit onderzoek kunnen we concluderen dat de nieuwe technieken zowel zorgen voor een betere diagnose van epilepsie als ook bij het beter in beeld krijgen van de bron van epilepsie. Daardoor kunnen we bijvoorbeeld een operatieve ingreep gerichter uitvoeren. Omdat het om zo’n ingrijpende interventie als een operatie gaat, pakken we hierop nog verder door binnen ons academisch centrum voor epileptologie met vervolgonderzoek. Met onze collega’s van het Maastricht UMC+ gaan we nogmaals 60 patiënten onderzoeken met de nieuwe technieken. Het uiteindelijke doel is om de kansen op een succesvolle hersenoperatie voor patiënten met epilepsie te vergroten.”

Medicatie of operatie?

Bij zo’n 70% van alle mensen met epilepsie kunnen medicijnen helpen om de epilepsie onder controle te krijgen. Voor de overige 30% van de patiënten is dit niet het geval. Een operatieve ingreep waarbij een deel van de hersenen met de vermoedelijke bron van de epilepsie wordt weggenomen, kan dan een oplossing zijn. Maar er zijn meer alternatieven voorhanden. Zoals bijvoorbeeld het ketogeen dieet waarin vetten en minder koolhydraten kunnen bijdragen aan het verminderen van de epilepsie. Om patiënten en hun familieleden goed voor te lichten rond de vraag ‘Wat als medicatie niet werkt’?, organiseerden de landelijke Epilepsie Vereniging Nederland (EVN) en het expertisecentrum Kempenhaeghe op zaterdag 11 februari hierover in Heeze een patiëntendag.

Epilepsie in beeld

De internationale epilepsiedag vindt dit jaar plaats op maandag 13 februari. Wereldwijd wordt aandacht besteed aan het voorkomen van epilepsie met als thema ‘Epilepsy in the picture’. In Nederland geven de twee expertisecentra op dit gebied, Kempenhaeghe evenals SEIN, hier aandacht aan in samenwerking met het Epilepsiefonds en de landelijke patiëntenvereniging EVN.

 

 

 

 

 

Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe geaccrediteerd voor goede zorg en grote expertise

Lees meer...

Het Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe is geaccrediteerd voor de duur van vijf jaar. De Federatie algemene SlaapCentra (FSC) kende het expertisecentrum Kempenhaeghe onlangs de accreditatie voor de tweede maal toe op basis van een positieve visitatie. De accreditatie is een erkenning van de kwalitatief goede zorg die geboden wordt.

Het multidisciplinaire team medewerkers is trots op de conclusie uit het visitatierapport: “Het Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe is met recht een derdelijns centrum met grote expertise op het gehele gebied van slaapgeneeskunde met state-of-the-art diagnostiek en behandeling. De polikliniek en kliniek zijn patiëntvriendelijk en somnologisch verantwoord. De wetenschappelijke output en bijdrage aan onderwijs voor anderen is groot.”