Welkom op de website van Kempenhaeghe. Deze website maakt gebruik van cookies.

Akkoord

Cookies beperkt toestaan

Cookies niet toestaan (alleen functionele cookies)

Meer informatie

Cookiemelding
Tijdens uw bezoek aan deze website worden cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestandjes waarin informatie tijdelijk of permanent wordt opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren en informatie over het bezoek en gebruik van websites te verkrijgen.
Kempenhaeghe.nl gebruikt cookies voor:

Google Analytics
Van Google wordt een statistiekenprogramma geladen op onze website. Hiermee houden wij bij welke pagina’s gebruikers bezoeken van onze website en hoe vaak en hoe bezoekers door onze website klikken. Met de informatie die wij verzamelen blijft uw privacy gegarandeerd; de gegevens zijn niet naar u te herleiden. Kempenhaeghe heeft daarnaast een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google waardoor Google geen volledig IP-adres van u zal ontvangen.

Functionele cookies
Ook zetten we op onze website zogenoemde functionele cookies in. Deze zorgen voor een sneller en gemakkelijker gebruik van de website. Bijvoorbeeld voor het onthouden van een door u gekozen instelling.

Third party
Volgens wetgeving is Kempenhaeghe verplicht u te melden dat u op deze website koppelingen aantreft naar zogenaamde derde partijen, denk bijvoorbeeld aan videosite Vimeo of links naar social media als Twitter, Facebook en LinkedIn. Deze partijen hebben hun eigen cookiebeleid.

Cookies  beperkt toestaan of weigeren? 
We geven u op Kempenhaeghe.nl de mogelijkheid om cookies te weigeren of om deze beperkt toe te staan. U mist hierdoor functionaliteiten zoals het kunnen afspelen van video. Indien u akkoord gaat, geeft u toestemming voor het anoniem analyseren van uw websitebezoek en kunt u de video’s zien (Optie akkoord). U kunt ook de keuze maken voor alleen third-party-cookie van de externe videodienst Vimeo (optie Beperkt). U kunt uw toestemming voor het gebruik van cookies intrekken, bijvoorbeeld door het verwijderen of uitzetten van cookies. Dit kan op elk gewenst moment via het menu van uw internetbrowser. Maar let op! Het uitzetten van cookies kan het gebruik van deze website beperken.

Eerste hulp bij epilepsie-aanvallenAdviezen bij slaapproblemen
Lees voor

Somnoloog professor Overeem: “Innovatieve slaapmeting verbetert leven van mensen met slaapstoornis.”

Lees meer...

Nieuwe vormen slaaponderzoek leiden tot betere diagnose en behandeling

Circa 10% van de Nederlanders lijdt aan een vorm van een slaapstoornis. De slaapproblematiek beïnvloedt de kwaliteit van hun leven aanzienlijk. Steeds meer mensen melden zich daarom aan bij gespecialiseerde slaapcentra voor diagnose en behandeling. Dankzij innovaties in methodieken waarmee slaaponderzoek wordt verricht, kunnen deze patiënten beter worden geholpen. Het Centrum voor Slaapgeneeskunde van Kempenhaeghe en de Technische Universiteit Eindhoven werken samen aan innovaties en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de slaapgeneeskunde. Dit gebeurt onder leiding van somnoloog prof. dr. Sebastiaan Overeem die op 19 januari a.s. zijn inaugurele rede ‘A somnologist’s dream’ uitspreekt aan de TU Eindhoven


Foto-onderschrift: Prof. dr. Sebastiaan Overeem in een van de registratiekamers in Kempenhaeghe waar nieuwe meetmethoden voor nachtelijk slaaponderzoek worden getest. Daarbij wordt onder meer gebruik gemaakt van infraroodcamera's, analyse van ademhalingsgeluid en sensoren in het matras.

Het is bekend dat een slechte kwaliteit van de slaap grote gevolgen kan hebben voor iemands fysieke en psychische gezondheid en sociaal welbevinden. Om patiënten beter te kunnen diagnosticeren en behandelen zijn gemakkelijker toegankelijke, minder omslachtige en gebruiksvriendelijkere meetmethoden nodig. Overeem: “Tot nu nemen we een patiënt op in een slaapkliniek waar we via zogeheten polysomnografisch onderzoek de slaap meten. Dit houdt in dat de patiënt wordt beplakt met allerlei draden via welke we hersenactiviteit, hartslag, ademhaling, beweging etc. meten en observeren tijdens de slaap. Echter het is verre van natuurlijk om ‘volgeplakt met draden’ onder het oog van een camera te slapen. Dit maakt dat we belangrijke aspecten of symptomen soms net niet waarnemen. Bovendien meten we veelal één nacht. Dat maakt het slaaponderzoek als het ware een momentopname.” 

Onderzoek in thuissituatie mogelijk maken
Overeem vervolgt: “De markt wordt momenteel overspoeld met apparaatjes en apps die claimen slaap te kunnen meten. Deze zijn zelfs voor gezonde slaap vaak nog veel te onnauwkeurig, laat staan voor slaapstoornissen. “We werken daarom aan manieren om eenvoudiger maar toch optimaal slaap te onderzoeken. Niet alleen in de kliniek maar ook in de thuissituatie. Behalve dat dit prettiger is voor de patiënt, kan thuis gemakkelijker over een lange periode worden gemeten. Dat is belangrijk omdat slaap wordt beïnvloed door de omgeving en slaapproblemen periodiek variëren,” vervolgt Overeem.

De leerstoel ‘Intelligent systems for sleep disorders’ maakt het mogelijk om nieuwe technologieën te ontwikkelen maar ook direct te testen bij patiënten met slaapstoornissen. “Op die manier hopen we naast een betere diagnose ook het effect van behandeling nauwkeuriger te kunnen meten. Voor de evaluatie van de behandeling gaan we nu meestal alleen af op het subjectieve oordeel van de patiënt, wat uiteraard belangrijk is maar niet altijd volledig inzicht geeft. Preciezer en langduriger onderzoeken van slaap helpt ons bovendien bij het vergaren van kennis over het ontstaan van de meer dan 80 slaapstoornissen die we op dit moment kennen en over mogelijk nog onbekende ziektebeelden van de slaap.

Op vrijdag 19 januari 2018 spreekt prof. dr. Sebastiaan Overeem (40) zijn inaugurale rede ‘A Somnologist’s Dream’ uit. Hij is per 1 juni 2017 benoemd als hoogleraar ‘Intelligent Systems for Sleep Disorders’ aan de Technische Universiteit Eindhoven.

 

 

Nightwatch thuisproject van start

Lees meer...

   

                                                                                

Het Academisch Centrum voor Epileptologie van Kempenhaeghe werkt momenteel in het kader van het EU-project CrossCare met financiële bijdrage vanuit het Europese Interreg Vlaanderen-Nederland programma (www.grensregio.eu) aan een pilot-evaluatie van ‘Nightwatch’ in de thuissituatie. 

Nightwatch is een nieuw detectiesysteem voor nachtelijke epilepsieaanvallen dat in een landelijk consortium van onder meer Kempenhaeghe, Technische Universiteit Eindhoven, SEIN en het Hersencentrum van Utrecht MCU en private partij Livassured wordt ontwikkeld. Het systeem is bijna gereed om op te markt te brengen. Vooral de betrouwbaarheid van Nightwatch is een belangrijke stap voorwaarts. Nightwatch meet zowel de hartslag als bewegingen van de arm. Uit onderzoek dat tot nu toe is verricht, blijkt voor 80% van de personen Nightwatch een goede aanvulling op de bewaking te zijn.

Nightwatch bestaat uit een armband om de bovenarm, met een hartslag- en een bewegingssensor. Via een apart alarmeringsstation worden de mantelzorgers, begeleiders of professionals ’s nachts gewaarschuwd bij een klinisch urgente aanval van iemand met epilepsie. Het kan dan gaan om tonisch clonische aanvallen, tonische aanvallen langer die langer dan dertig seconden duren en hypermotore aanvallen.

  

Meten effect op kwaliteit van leven
In het nu actuele evaluatietraject wordt bij ruim veertig gezinnen in Nederland en in Vlaanderen in de thuissituatie nagegaan welk effect het gebruik van Nightwatch heeft op hun kwaliteit van leven als gezin en dat van de persoon met epilepsie. Met de bevindingen en suggesties kan Nightwatch verder worden geoptimaliseerd. De ontwikkelaars krijgen bovendien een duidelijker beeld van het vraag of Nightwatch daadwerkelijk leidt tot het beoogde effect van een verbeterde kwaliteit van leven.

Het evaluatietraject is een grensoverschrijdende samenwerking met Livassured, Summa Zorg (mbo-onderwijsinstelling), de proeftuinen Brainport Slimmer Leven 2020 (Nederland) en CareVille (België). Dankzij deze samenwerking kan het beoogde doel om het gebruik van Nightwatch in de thuissituatie te evalueren goed worden vormgeven. Tijdens huisbezoeken worden (gestructureerde) interviews over kwaliteit van leven en gebruik van de Nightwatch afgenomen. Zo ontstaat een goed beeld van de gebruikers en van het functioneren van Nightwatch. Ook zullen gebruikers een nachtlogboek bijhouden waarin zij de alarmen aantekenen die NightWatch geeft. In eerdere wetenschappelijke onderzoeken is al vastgesteld dat Nightwatch bij de meeste mensen met de hierbovengenoemde typen epilepsieaanvallen goed alarmeert en relatief weinig foute alarmen geeft. Die resultaten worden binnenkort in een wetenschappelijk tijdschrift gepubliceerd.

Het evaluatietraject krijgt via het kaderproject CrossCare een financiële bijdrage vanuit het Europese Interreg Vlaanderen-Nederland programma (www.grensregio.eu). Interreg Vlaanderen-Nederland stimuleert grensoverschrijdende projecten voor slimme, groene en inclusieve groei, vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Meer informatie over Nightwatch vindt u op de website van CrossCare: www.crosscare.eu, op www.livassured.nl en www.aanvalsdetectie.nl.

Het traject is 1 december 2016 van start gegaan en wordt in het eerste kwartaal van 2018 afgerond.

  

 

Oratie prof. dr. Sebastiaan Overeem 19 januari 2018

Lees meer...

Op vrijdag 19 januari 2018 spreekt slaaparts en somnoloog prof. dr. Sebastiaan Overeem zijn inaugurele rede ‘A Somnologist’s dream’ uit ter gelegenheid van zijn benoeming als hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven. De intreerede wordt gehouden om 16.00 uur in de Blauwe Zaal van het Auditorium van de Technische Universiteit Eindhoven. Belangstellenden kunnen deze intreerede bijwonen. 

https://static.tue.nl/fileadmin/content/pers/2018/01_januari/Invitation_inaugural_lecture_Prof.dr._Sebastiaan_Overeem.pdf

Slaapstoornissen komen vaak voor en hebben een enorme invloed op de kwaliteit van leven van patienten. Om de zorg voor slaapstoornissen verder te verbeteren en tegelijkertijd betaalbaar te houden, zijn technologische ontwikkelingen op bijvoorbeeld het gebied van slaapdiagnostiek essentieel. Hoe kan het beste slaap gemeten worden in de normale leefomgeving van de patiënt, en het liefst gedurende meerdere nachten? Zulke vragen vormen de leeropdracht van arts-somnoloog Sebastiaan Overeem (40) bij het Centrum voor Slaapgeneeskunde van Kempenhaeghe. Per 1 juni 2017 is hij benoemd als hoogleraar ‘Intelligent Systems for Sleep Disorders’ aan de Technische Universiteit Eindhoven.

Prof. dr. Dirk Pevernagie, directeur van het Centrum voor Slaapgeneeskunde, is trots: “De benoeming van professor Overeem is een grote stap in de academisering van ons slaapcentrum. Dit mooie resultaat van de samenwerking tussen Kempenhaeghe en de Technische Universiteit Eindhoven helpt ons weer verder op weg in de ontwikkeling van nog betere diagnostiek van slaapstoornissen. Een nog steeds groeiend aantal mensen krijgt daar mee te maken.

 

 

 

Kempenhaeghe, ORO en woCom gaan samenwerken

Lees meer...

 
Someren krijgt twee nieuwe woonzorgvoorzieningen 
 

Donderdag 14 december 2017 zijn de samenwerkingsovereenkomsten ondertekend voor twee nieuwe woonzorgvoorzieningen in Someren. Onder toeziend oog van wethouder Van de Moosdijk, legden de bestuurders van zorgorganisaties ORO en Kempenhaeghe en woningcorporatie woCom afspraken vast die moeten leiden tot 48 wooneenheden op de locaties van de Pauluskerk en de (voormalige) Paulusschool. In het project, dat PaulusProject gaat heten, worden tevens sociale huurwoningen gerealiseerd.

Na een uitgebreid haalbaarheidsonderzoek konden de partijen in de raadzaal van Someren hun handtekening zetten. Zij trekken namelijk intensief op met de gemeente Someren bij de ontwikkeling van de nieuwe plannen. Plannen die wonen voor iedereen in Someren toegankelijk moeten maken. Met het PaulusProject worden een tweetal vrijgekomen locaties in Someren op een kwalitatief hoogwaardige manier ingevuld. Hierdoor zijn de initiatiefnemers onder andere in staat om hun doelen, voor wat betreft de huisvesting van mensen die op zorg zijn aangewezen of mensen die op betaalbare huurwoningen zijn aangewezen, in te vullen. Dit draagt bij tot het in stand houden van een gezonde en leefbare wijk, waar het prettig wonen is.

Locatie Pauluskerk

Zo willen woCom en ORO aan de Dr. Eijnattenlaan, op de locatie van de begin dit jaar gesloten Pauluskerk, een woonzorggebouw realiseren met 24 wooneenheden. “‘Samen leven in Someren, dicht bij familie en netwerk, daar worden onze bewoners gelukkig van”, zegt Jan Roelofs, bestuurder van ORO. “Meedoen in Someren, van betekenis kunnen zijn voor anderen, in en vanuit een fijn thuis. Dat is voor ons de kracht van dit project.”

Locatie Paulusschool

Een stuk verder op de Dr. Eijnattenlaan, ter hoogte van de Feiterstraat, komt een tweede woonzorggebouw met eveneens 24 wooneenheden. Dit bouwt de woningcorporatie voor Kempenhaeghe. “Wij zochten naar comfortabele eigentijdse huisvesting voor onze cliënten die momenteel aan de Amer en Dommel wonen”, vertelt Nico Geurts, bestuurder bij Kempenhaeghe. “Die hebben we gevonden op deze prachtige en centraal gelegen locatie. Onze cliënten, die op langdurige zorg zijn aangewezen vanwege hun epilepsie en bijkomende beperkingen, bevalt het goed in Someren. Door een kleinschalige woonruimte met zorg te realiseren in een wijk nabij voorzieningen, kunnen zij nog beter deel uitmaken van de samenleving. We verwachten dat zij in de toekomst gemakkelijk onderdeel worden van deze mooie wijk.”

Extra sociale huurwoningen

“De bouw van woonzorgvoorzieningen sluit goed aan bij de kerntaak van woCom”, vult Mirjam Kräwinkel van de Somerense woningcorporatie aan. “Dit combineren we met de bouw van nieuwe sociale huurwoningen op de locatie waar eerder de Paulusschool stond. Op dit moment kijken we samen met de gemeente waar de meeste behoefte aan is. Of dit levensloopbestendige woningen worden, gezinswoningen of een mix? In ieder geval met een sociaal karakter, dus betaalbaar.”

Informatiemarkt in 2018

Begin 2018 willen de partijen gezamenlijk een informatiemarkt organiseren, waarbij zij hun plannen delen met omwonenden en andere geïnteresseerden. 

Het projectmanagement voor Kempenhaeghe binnen het PaulusProject wordt verzorgd door PSVA.

Kempenhaeghe en SEIN tekenen verklaring tot samenwerking

Lees meer...

 

Kempenhaeghe in Heeze/Oosterhout en Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) in Heemstede/Zwolle zijn beide expertisecentra op het gebied van epilepsie en slaapstoornissen. Van oudsher bieden beide centra gespecialiseerde ziekenhuiszorg, gespecialiseerde langdurige zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en speciaal onderwijs. Daar waar Kempenhaeghe zich richt op de zorg van mensen met epilepsie en slaapstoornissen ‘beneden de grote rivieren’ richt SEIN zich op het verzorgingsgebied ‘boven de grote rivieren’. Kempenhaeghe en SEIN werken inhoudelijk al langere tijd samen aan het Leerhuis Epilepsie en in het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE). Recent is deze samenwerking positief geëvalueerd en naar aanleiding daarvan is een verklaring tot intensivering van de samenwerking getekend.

                             

De nauwere krachtenbundeling heeft vooral betrekking op gezamenlijke professionalisering van kennismanagement, zowel op het vakgebied van epileptologie als op het vakgebied van slaapgeneeskunde. Het doel hiervan is kennis nadrukkelijker gezamenlijk te ontwikkelen en ook te delen met professionals die beroepsmatig met mensen met epilepsie of slaapproblemen te maken hebben. Op deze manier verbeteren zij samen de zorg voor mensen met epilepsie en slaapstoornissen.

 

 

 

 

Zorg Centrum voor Neurologische Leer- en ontwikkelingsproblemen van Kempenhaeghe in basispakket

Lees meer...


Kijken naar wat een kind wél kan

Het College voor de Zorgverzekeringen heeft onlangs de activiteiten van het Centrum voor Neurologische Leer- en ontwikkelingsstoornissen van Kempenhaeghe aangemerkt als medisch specialistische zorg die vergoed wordt uit het basispakket.

Klinisch neuropsycholoog en programmaleider dr. Jos Hendriksen: “Leren doe je met je brein en als dat brein door een ziekte is aangedaan is er een verhoogd risico op leerstoornissen. Daarbij kunnen we via specialistisch onderzoek helpen. We kijken naar wat een kind wél kan. Het Centrum voor Neurologische Leer- en ontwikkelingsstoornissen (afgekort CNL) is gespecialiseerd in onderzoek naar de leercapaciteiten en ontwikkelmogelijkheden van kinderen en jongeren met een neurologische aandoening, zoals een spierziekte maar ook bijvoorbeeld een hersenvliesontsteking. Sinds de oprichting in 2008 hebben we meer dan 1.400 kinderen en jongeren geholpen om zich op het vlak van leren zo goed mogelijk te ontwikkelen. Toekenning door zorgverzekeraars van de financiering zien we als een erkenning van onze expertise en van de behoefte waaraan we voldoen.”

Bundeling van unieke expertise
Kinderen van wie de ouders of de arts weten of vermoeden dat er een neurologische oorzaak is voor stoornissen op het gebied van leren en ontwikkeling van een kind, kunnen in Kempenhaeghe terecht. Kempenhaeghe werkt in deze nauw samen met Maastricht UMC+. In de gespecialiseerde multidisciplinaire diagnostiek wordt expertise op het gebied van kinderneurologie en klinische neuropsychologie bij elkaar gebracht. Daarnaast worden waar nodig disciplines ingeschakeld voor neurodidactisch, paramedisch of klinisch neurofysiologisch onderzoek. Ook zijn de lijnen met de andere centra van Kempenhaeghe - op het gebied van epilepsie en slaapgeneeskunde - kort, zo ook met de onderwijsexpertise van De Berkenschutse, de aan Kempenhaeghe gelieerde school voor speciaal onderwijs.

Landelijke erkenningen
Het Centrum voor Neurologische Leer- en ontwikkelingsstoornissen heeft landelijke erkenning als expertisecentrum op het gebied van de neurologische ziekten Duchenne spierdystrofie en neurofibromatose type 1.

Benieuwd naar het digimagazine Perspectief van Kempenhaeghe?

Lees meer...

In de afgelopen periode heroriënteerde Kempenhaeghe zich op haar toekomst. 

Het veranderende zorg- en onderwijslandschap, veranderingen in de financiering, technologische ontwikkelingen en de participatie van onze patiënten, bewoners en leerlingen in een maatschappij die steeds meer van hen verwacht, vragen om bezinning. We tonen graag waar we naar toe willen en welke proces we daarbij samen met onze medewerkers en stakeholders doorlopen.

Het begrip ‘perspectief’ komt in dit traject steeds terug: Het perspectief dat we bieden aan onze cliënten, de (multidisciplinaire) perspectieven van waaruit wij onze cliënten en ook hun verwijzers benaderen, het perspectief dat we voor onze organisatie zien en de uitnodiging aan alle medewerkers van Kempenhaeghe om vanuit hùn perspectief bij te dragen aan een beter perspectief voor onze cliënten.

Klik op onderstaande afbeelding om het digimagazine 'Pespectief' in te zien. Het is ook te bekijken via smartphone of tablet.

dr. Marlène Chatrou, drs. Nico Geurts MHA

raad van bestuur Kempenhaeghe

Jong en epilepsie; samen nadenken over de toekomst

Lees meer...

Transitiezorg; succesvolle begeleiding voor jongeren met epilepsie (en de ouders) om zo zelfstandig mogelijk te worden.

De overgang van jeugd naar volwassenheid brengt veel veranderingen met zich mee, zowel op lichamelijk, psychisch als sociaal gebied. Bij jongeren met epilepsie verloopt deze overgang vaak moeilijker dan bij jongeren zonder epilepsie. Het instrument om zelfstandigheid, participatie en transitie naar volwassenheid bij jongeren met epilepsie te ondersteunen is de Epilepsie Groei-wijzer.

 

Korte film over de Epilepsie Groei-wijzer

Handig hulpmiddel

Mede-initiatiefnemer*) van de Epilepsie Groei-wijzer en verpleegkundig specialist Kempenhaeghe Marion van Ool vertelt: “Opgroeien met epilepsie stelt kinderen voor extra uitdagingen op hun weg naar zelfstandigheid. Angst, onzekerheid, eventuele achterstand in ontwikkeling, (over)bezorgdheid; het kan allemaal een rol spelen. Vanuit de gedachte om kinderen en ouders meer te ondersteunen, is de Epilepsie Groei-wijzer als hulpmiddel ontwikkeld.” De Epilepsie Groei-wijzer is een handig gesprekstool voor kinderen, jongeren en hun ouders waarin de volgende thema’s zijn opgenomen: Ik (eigen regie), Zorg, Relaties, School of Studie, Werk, Wonen, Vervoer, Vrije tijd en Sport. Deze thema’s zijn een goede leidraad om met elkaar in gesprek te gaan. Met een stappenplan uit de Epilepsie-Groeiwijzer kunnen zij doelen formuleren om stappen te zetten naar meer zelfstandigheid of regie over het dagelijkse leven. Men kan ook met een verpleegkundig specialist/zorgverlener de items en het stappenplan bespreken.

Diverse Groei-wijzers

Er zijn twee varianten van de Epilepsie Groei-wijzer ontwikkeld. Een Groei-wijzer voor kinderen en jongeren met epilepsie en een variant voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking en epilepsie. Tevens is er een Groei-wijzer voor jongeren met een licht verstandelijk beperking zonder epilepsie ontwikkeld omdat uit onderzoek bleek dat ook hieraan behoefte aan was. Binnen elke versie zijn er lijsten voor verschillende leeftijdscategorieën. Binnen Kempenhaeghe werken we met kinderen vanaf 7 jaar met deze lijsten. Voor jongeren vanaf 12 jaar is er ook een zowel voor de ouder als de jongere een versie, zodat de ouder en de jongere los van elkaar de item-lijst in kunnen vullen.

Ontwikkeling en onderzoek

Voor de ontwikkeling van de Epilepsie Groei-wijzer zijn in de afgelopen 2 jaar zowel behandelaars, kinderen en jongeren en hun ouders betrokken geweest en is het gebruik geëvalueerd. De positieve ervaringen hebben ertoe geleid dat het gebruik van de Epilepsie Groei-wijzer gecontinueerd wordt binnen Kempenhaeghe.

Aandacht voor transitiezorg

De ontwikkeling van de Epilepsie Groei-wijzer laat zien dat gestructureerde aandacht voor transitiethema’s bij een jongere met epilepsie zeer gewaardeerd wordt. In Nederland zijn meerdere initiatieven om transitiezorg prominentere aandacht te geven en te structureren, zoals bij jongeren met diabetes, reuma, cystic fibrosis en ook voor jongeren binnen de revalidatiezorg. Dit geeft aan dat het onderwerp breed speelt bij jongeren met chronische aandoeningen.

Op Eigen Benen

De Groei-wijzer is bij Kempenhaeghe een zeer goed instrument gebleken om transitiezorg gestructureerd in kaart te brengen en vorm te geven. Een voor ons inspirerende en ondersteunende website is www.opeigenbenen.nu waar veel informatie gevonden kan worden over transitie naar volwassenheid voor jongeren met chronische aandoeningen, hun ouders en professionals.

 

*) Met financiële ondersteuning van Fonds NutsOhra en het Epilepsiefonds hebben het Academisch Centrum voor Epileptologie (Kempenhaeghe en Maastricht Universitair Medisch centrum +) en het Kenniscentrum Zorginnovatie Hogeschool Rotterdam samen de handen ineen geslagen om een Groei-wijzer voor jongeren met epilepsie te ontwikkelen. In dit project is nauw samengewerkt met professionele epilepsie-experts uit verschillende organisaties (o.a. SEIN), kinderen en jongeren met epilepsie, hun ouders en de Epilepsievereniging (EVN).

Oorsprong epilepsie onder de loep

Lees meer...

Academisch Centrum voor Epileptologie doet mee aan groot internationaal onderzoek

Zorgvuldige selectie van epilepsiepatiënten die in aanmerking komen voor epilepsiechirurgie blijft zeer belangrijk. Bij operatie van de juist geselecteerde patiëntengroep blijkt dat 80 procent van de geopereerde patiënten een laaggradige tumor, aanlegstoornis van de hersenschors of sclerose (verharding) van de hippocampus (het hersengebied dat een belangrijke rol speelt bij de opslag van informatie in het geheugen) als oorzaak van hun epilepsie te hebben.

Dat blijkt uit de data van bijna 10.000 geopereerde epilepsiepatiënten die door een consortium van 36 Europese centra zijn geanalyseerd. Het Academisch Centrum voor Epileptologie (ACE), een samenwerkingsverband van het Maastricht UMC+ en Kempenhaeghe, is een van de centra die aan het onderzoek hebben meegewerkt. Het door European Epilepsy Brain Bank (EEBB) gecoördineerde onderzoek is eerder vandaag gepubliceerd in het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift New England Journal of Medicine.

Diagnoses
In het artikel worden de gevonden neuropathologische afwijkingen (diagnoses) beschreven bij 9523 patiënten die geopereerd werden vanwege chronische epilepsie gedurende de afgelopen 25 jaar in 36 centra in 12 Europese landen. Het gaat om de grootste beschreven serie in deze specifieke patiëntencategorie tot nu toe.

In totaal werden er 36 verschillende diagnoses gesteld bij deze 9523 geopereerde patiënten die in zeven hoofdcategorieën onderverdeeld kunnen worden. De drie meest voorkomende diagnoses (en daarmee bijna 80 procent van alle diagnoses) zijn: 1. sclerose van de hippocampus; 2. laaggradige tumoren en 3. aanlegstoornissen van de hersenschors. Bij 8 procent van de geopereerde patiënten kon geen diagnose gesteld worden.

Epilepsie-operatie
Ruim 75 procent van de geopereerde patiënten kreeg epilepsie op kinderleeftijd (voor het achttiende levensjaar). Hiervan werd 72,5 procent geopereerd op volwassen leeftijd. Gemiddeld bleek vanaf het begin van de ziekte zestien jaar gewacht te worden met opereren. Deze tijdsduur lijkt te lang omdat medicijnen tegen epilepsie bijwerkingen hebben en de impact van de aanvallen op de cognitieve en psychosociale ontwikkeling van patiënten groot kan zijn. In uitzonderlijke gevallen kan er zelfs sprake zijn van een verhoogd risico op plotseling overlijden. Inmiddels is bekend dat de kans op genezing na een operatie relatief groot is. Dit roept de vraag op of epilepsiechirurgie niet eerder overwogen zou moeten worden. Dit vraagt om meer wetenschappelijk onderzoek. Overigens komt maar een beperkt deel van de patiënten met epilepsie in aanmerking voor epilepsiechirurgie. Want om te kunnen opereren is het voorwaarde dat een klein stukje in de hersenen de oorzaak is van de epilepsie (een zogenoemde epilepsiehaard) en veilig verwijderd kan worden. Dit is maar bij een beperkt aantal patiënten het geval.

Info over de onderzoeksgroep
De European Epilepsy Brain Bank (EEBB) werd in 2006 opgericht onder de directie van het 6e frameworkprogramma van de Europese Unie (EpiCure). Alle toonaangevende epilepsiechirurgische centra in Europa zijn aangesloten bij de EEBB. Het Academisch Centrum voor Epileptologie (ACE) maakt er sinds 2016 deel van uit, in persoon vertegenwoordigd door dr. Olaf Schijns, neurochirurg van de werkgroep epilepsiechirurgie. Het langjarige onderzoek naar de oorzaak van epilepsie bij duizenden geopereerde patiënten werd geleid door prof. Ingmar Blümcke van Uniklinikum Erlangen in Duitsland.

5 sterren waardering Centrum voor Slaapgeneeskunde!

Lees meer...

Een bestendiging van de waardering van patiënten voor de topzorg van het Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe. Meer dan 5.000 patiënten hebben meegedaan aan een onderzoek in opdracht van ApneuVereniging Nederland. Onze slaapexperts zijn trots op de notering van 5 sterren die aan Kempenhaeghe werd toegekend.

https://www.apneuvereniging.nl/925-actueel/nieuws/315-tevredenheidsonderzoek-2017

 

Onderzoek naar gepersonaliseerde medicatie verwerft prestigieuze subsidie van het Epilepsiefonds

Lees meer...

Perspectief op voorspellen effect van anti-epileptica 

Epilepsie is een ‘pillenziekte’. Hoe mooi zou het zijn als de werking van meerdere anti-epileptica tegelijkertijd getoetst zou kunnen worden, zonder de patiënt zelf hiermee te belasten. De zogeheten hiPSC-techniek (human-induced pluripotente stamcellen) lijkt dit mogelijk te maken. Via deze techniek kunnen bloed- of huidcellen van een patiënt wordt ‘gerijpt’ tot zenuwcellen die op een kweekbodem uitgroeien tot een neuronaal netwerk dat alle genetische kenmerken draagt van die unieke patiënt. Dat neuronaal netwerk is als het ware een mini-brein waarop meerdere anti-epileptica getest kunnen worden. Nóg een stap verder is een precieze afstemming van de behandeling op de unieke genetische eigenschappen van de patiënt.

Tijd winnen
Wat levert dit ‘maatwerk’ op? Tot nu kiest een arts uit het arsenaal aan medicijnen het naar zijn verwachting best bij de patiënt passende anti-epilepticum. De arts weegt factoren zoals aanvalstype, aanvalsfrequentie, een aangetoond epilepsiesyndroom etc.. Ondanks de weloverwogen diagnosestelling gebeurt het vaak dat het eerstgekozen anti-epilepticum onvoldoende, niét, of averechts werkt. Behandeling met anti-epileptica kan dan uitmonden in een soms lange weg van ‘gissen en missen’ met allerlei problemen als gevolg daarvan. Denk aan frustratie van het ‘niet-werken’ van een medicijn, aan ongewenste bijwerkingen, maar nog veel belangrijker: aan tijdverlies voor een kind met epilepsie. Want epilepsie kan bedreigende gevolgen hebben voor de ontwikkeling van een kind. Hoe eerder de epilepsie onder controle is, des betere kansen heeft een kind op een zo normaal mogelijke ontwikkeling.

Medicijn op maat dichterbij brengen
Om de evolutie van de nu gangbare ziekte-georiënteerde behandeling naar een precies op de patiënt gerichte behandeling (‘personalized medicine’) te kunnen bespoedigen, hebben de neurologen Jurgen Schelhaas en Judith Verhoeven van het Academisch Centrum voor Epileptologie van Kempenhaeghe en het Maastricht UMC+ samen met collega’s uit het Radboud UMC een forse subsidie verworven van het Epilepsiefonds. Het onderzoek dat nieuwe perspectieven zal openen in het voorspellen van het effect van anti-epileptica, zal ook meer inzicht gaan geven in het ontstaan van verschillen in ontwikkeling en ernst van de epilepsie tussen kinderen met een DNA-fout in hetzelfde gen.

Veel positieve reacties op landelijke KNF-laborantendag in Kempenhaeghe

Lees meer...

 

Zaterdag 18 november vond een druk bezochte laborantendag plaats in Kempenhaeghe met ruim 200 KNF-laboranten en studenten uit het hele land. 

Tijdens deze dag werd een gevarieerd programma aangeboden toegespitst op de specialisaties binnen Kempenhaeghe. Zowel KNF-artsen als -laboranten van Kempenhaeghe gaven een inhoudelijke voordracht en bezoekers waren tot het einde geboeid. Laboranten kregen een goede indruk van het reilen en zeilen binnen ons expertisecentrum, het belang van goede observatie, van specifieke kennis en van specialistische meetapparatuur.

    

Op deze dag was er ook ruimte voor de algemene ledenvergadering van de NVLKNF, die samen met Kempenhaeghe de organisatie van deze landelijke dag verzorgde. Ook voor sponsoren was er gelegenheid om hun apparatuur en materialen rondom EEG en PSG-onderzoek te tonen en uitleg te geven.

Mede gelet op de vele positieve reacties van de aanwezige laboranten kijkt de organisatie terug op een zeer geslaagde dag.

Hersenveroudering beter begrijpen via epilepsie

Lees meer...

 

 

Nederland en België trekken op in hersenonderzoek

Een grensoverschrijdende samenwerking tussen twee universiteiten en twee gespecialiseerde ziekenhuizen moet een beter inzicht en een optimalere behandeling van de veroudering van de hersenen binnen handbereik brengen. De Universiteit Gent, de Technische Universiteit Eindhoven, het Universitair Ziekenhuis Gent en expertisecentrum Kempenhaeghe ondertekenden hiervoor deze week een zogenoemd Memorandum of Understanding. De partners drukken hiermee hun voornemen uit te streven naar een grootschalig klinisch en technologisch onderzoeks- en innovatieplatform over hersenveroudering, het in beeld brengen van netwerken in de hersenen en elektrische stimulatie van het brein.

Het onderzoeks- en innovatieplatform wordt Neu3Ca genoemd en richt zich in eerste aanleg op versnelde hersenveroudering bij mensen met epilepsie “Binnen de totale populatie van mensen met epilepsie is er een specifieke groep aanwijsbaar van patiënten die in korte tijd een versnelde achteruitgang van het cognitief functioneren doormaken”, licht professor dr. Bert Aldenkamp vanuit Onderzoek en Ontwikkeling Kempenhaeghe toe. “Deze groep patiënten kent een abrupt verval dat zich stabiliseert op een lager niveau. Deze patiënten dementeren niet maar hebben oorspronkelijk wel een hoger niveau van functioneren gekend. Diepgaand onderzoek naar dit fenomeen leidt mogelijk tot meer inzicht in cognitieve veroudering in algemene zin zoals bijvoorbeeld bij dementie.”

Grensoverschrijdend

“Deze internationale samenwerking tussen universiteiten en ziekenhuizen in Nederland en België in het domein van epilepsie en neurocognitie is uniek”, vertelt neuroloog professor dr. Paul Boon, co-directeur van het Instituut voor Neurowetenschappen in Gent en Onderzoeksdirecteur in Kempenhaeghe. “De partners brengen hun deskundigheid in op het gebied van klinisch en technologisch onderzoek en ontwikkeling. ‘Neu3’ staat voor de drie neurologische invalshoeken: neurodegeneratie, neuronale netwerken en neurostimulatie, ‘Ca’ voor Cognitive Ageing. Het Neu3Ca-platform kent dan ook drie zuilen met onderzoeksprogramma’s. Daarbij worden ook industriële partijen als Philips en Medtronic betrokken. ”

Onderzoek in epilepsie

Professor dr. ir. Jan Bergmans van de Technische Universiteit Eindhoven: “Zulk onderzoek vraagt om zowel klinisch als technologisch onderzoek in de brede structuur die binnen Neu3Ca wordt opgebouwd. Met behulp van geavanceerde neuroimaging in samenwerking met de TU/e zullen de netwerken en veranderingen van de hersenen bij veroudering in beeld gebracht worden. Met behulp van innovatieve stimulatietechnieken zijn er mogelijkheden om in te grijpen op de versnelde veroudering van het brein. Met Philips Research loopt onderzoek waarin gekeken wordt of door het prikkelen van de hersenen middels fMRI-neurofeedback vertraging van de veroudering mogelijk is. Onderzoek in Kempenhaeghe laat bijvoorbeeld functioneel herstel van de patiënt zien door het afspelen van muziek van Bach en muzikale wiskunde. En in Gent worden successen geboekt met niet-invasieve vormen van stimulatie van het brein zoals nervus vagus stimulatie (NVS) of transcraniële magnetische stimulatie (TMS).”

Neu3Ca wordt een multidisciplinair en internationaal programma voor onderzoek en onderwijs op het gebied van neuroimaging en neurostimulatie, waarbij universiteiten, ziekenhuizen en hightech bedrijven elkaar aanvullen en zo écht een verschil kunnen maken in de klinische praktijk. De Universiteit Gent, het Universitair Ziekenhuis Gent, de Technische Universiteit Eindhoven en Kempenhaeghe ondertekenden op 24 oktober 2016 in het Belgische Gent het Memorandum of Understanding. Aansluitend vond in Gent het wetenschappelijke symposium ‘Neuromodulation & brain plasticity in epilepsy and cognition’ plaats.

Vrijwilligerswerk: van onschatbare waarde

Lees meer...

Vrijwillligerswerk is van onschatbare waarde. Zo ook het verhaal van vrijwilliger binnen het Centrum voor Epilepsiewoonzorg van Kempenhaeghe.

“Een kei leuk begin van de week. Je voelt dat je welkom en nuttig bent en dat is fijn."

Jan van den Eijnden voelt zich op ‘handen gedragen’ sinds hij als klusjesman vrijwilligerswerk voor de woonhuizen Hofpad en Amer verricht. Na 36 jaar werken in het St. Anna Ziekenhuis bij de afdeling goederen en logistiek ging hij voor zijn schoondochter - die op Driesakker in Heeze werkt – een klusje in het buitenhuis doen. Want dat hij handig is en alles zelf kan, kwam goed van pas. En Jan heeft hart voor de zorg. Van het een kwam het ander en hij meldde zich aan als vrijwilliger. Ondertussen is Jan zo’n tweeëneenhalf jaar als vaste kracht op maandag om en om voor de buitenhuizen Hofpad in Leende en Amer in Someren aan het werk. Iedereen kent hem, de bewoners en de medewerkers. De dag beginnen met een praatje en kopje koffie. “Ha Jan” is een vaste begroeting. “Hoe was het weekend, je hebt toch zeker geen patatje gekregen thuis, ofwel?” en zo maakt hij een praatje of grapje met een bewoner. Daarna gaat Jan aan de slag met de lijst met allerhande kleine klusjes, het gras maaien, de schuur opruimen, iets repareren enzovoorts. Er is altijd iets te doen.

“Prachtig om te doen en ik ben blij dat dit op mijn pad is gekomen”, aldus Jan. Naast zijn klusjes is Jan als vaste kracht niet meer weg te denken bij de ondersteuning van de jaarlijkse kermis of de barbecue voor de bewoners. 

Bent u geïnspireerd geraakt door het verhaal van Jan en wilt u meer weten over vrijwilligers werk binnen Kempenhaeghe. Neem dan vrijblijvend contact op met: Corine Boumans – BoumansC@kempenhaeghe.nl – 040-2279151.

Geslaagde informatiedag over slaapapneu

Lees meer...

  
Dat de informatiedag over slaapapneu in een behoefte voorziet, blijkt uit het feit dat de 250 beschikbare plaatsen op zaterdag 4 november jl. vrijwel direct waren volgeboekt. Voor de tweede keer organiseerde het Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe samen met de ApneuVereniging een informatiedag over slaapapneu, waarbij somnologen en slaapdeskundigen bezoekers meenamen in de aanpak van de complexere problematiek gerelateerd aan slaapapneu.

Een waardevolle samenwerking tussen Kempenhaeghe en de ApneuVereniging waar de expertrol en praktijkervaring elkaar ontmoeten. Medeorganisator vanuit de ApneuVereniging, districtcoördinator Jos van Beers: ‘Ik ben trots en blij dat we met zoveel medewerkers van de ApneuVereniging hier met stands, gebruikersclubs en maskerraad in veel gesprekken ook informatie aan bezoekers hebben kunnen geven.'

Bezoekers gaven met een gemiddeld cijfer van 8,6 blijk van waardering voor deze dag. En zoals een van de bezoekers, Edwin Lammers, aangeeft: “Hoewel ik in een ander ziekenhuis onder behandeling ben, vind ik het waardevol dat de mogelijkheid geboden wordt  om hier de nieuwste inzichten en kijk op behandeling te horen. Dat geeft een ruimere blik op mijn aandoening.” Edwin vindt het belangrijk om open te zijn over zijn aandoening want je hoort vaak dat mensen er laat achter komen dat men (ook) slaapapneu heeft, terwijl dat een enorme impact kan hebben op je gezondheid.”

 

Op de informatiedag werd de nieuwe concept OSA (Obstructief Slaap Apneu)-richtlijn belicht. Daarnaast waren er lezingen van verschillende sprekers. Wat als er restklachten zijn bij de behandeling van slaapapneu waarbij vooral vermoeidheid en slaperigheid gezien worden als veel voorkomende klachten? Wat zijn de oorzaken? Daarover gaf slaaparts dr. Kees Vleer een toelichting en ging in gesprek met bezoekers.

  

Verpleegkundig specialist Ans Teeuwen besprak wat een goede behandeling met CPAP-apparatuur is bij een moeilijke CPAP-acceptatie. In Kempenhaeghe worden gedurende een intensieve poliklinische begeleiding de problemen in kaart gebracht met aandacht voor alle factoren die daarbij een rol kunnen spelen. Samen bekijken wat is haalbaar en mogelijk.

   

Slaapapneu en slapeloosheid veroorzaken samen een ongelukkig stel. Wat is de functie van slaap. Hoe behandel je slapeloosheid in combinatie met het gebruik van CPAP, wat kun je zelf of is extra begeleiding nodig voor beide problemen. Daarover sprak verpleegkundig specialist Marjon Stapper.

Tijdens de pauzes was er gelegenheid voor een bezoek aan stands van leveranciers en van de ApneuVereniging, maskerraad en uitleesstands.

 

 

 

 

 

Vrijwilliger op de Plaetse of maatje worden?

Lees meer...

  

Vrijwilligers op De Plaetse Heeze
De Plaetse is een dagbestedingslocatie voor mensen met een verstandelijke beperking en epilepsie en is gelokaliseerd op de Strabrechtse heide. Het is een prachtige plek midden in de natuur. Er zijn al verschillende vrijwilligers actief op deze locatie, naast de activiteitenbegeleiders van Kempenhaeghe die hier werkzaam zijn. Wij zijn op zoek naar uitbreiding van het vrijwilligersteam.  

Heb je interesse om je hier in te zetten als vrijwilliger voor mensen met een verstandelijke beperking en heb je affiniteit met de natuur? Dan zijn wij op zoek naar jou! De werkzaamheden die een vrijwilliger hier samen met de deelnemers mag uitvoeren vinden zowel binnen als buiten plaats. Zoals werken in de moestuin, helpen in de Schaapskooi, papierprikken op de routes, hout zagen etc. Er worden ook creatieve werkzaamheden verricht, zoals vachten vilten en het maken van voederhuisjes. Een vrijwilliger kan zich richten op één of meerdere activiteiten, dat ligt aan je persoonlijke voorkeur. Lijkt het je interessant om een vaste dag of een vast dagdeel te ondersteunen op deze plek? 

De Plaetse is wekelijks open van maandag t/m donderdag. 

Vrijwilligers als maatje op zorgwoningen
Binnen de zorgwoningen van Kempenhaeghe wonen zowel volwassenen als kinderen met een verstandelijke/lichamelijke beperking en epilepsie.

Voor een aantal van hen zou het een meerwaarde zijn als zij een ‘maatje’ zouden hebben. Een persoon die speciaal voor hen komt en die bijvoorbeeld eens per week of eens per maand een spel met ze komt spelen, samen een boodschap kan doen in het dorp, samen koffie wil drinken op een terrasje of met zijn tweeën een lekker stukje gaat wandelen. 

Mocht je geïnteresseerd zijn om je als maatje in te zetten, dan gaan we op zoek naar een leuke match. Er is vooral een vraag naar maatjes voor in de avonden en de weekenden. Maar mocht je een ander dagdeel kunnen, dan is dat ook een mogelijkheid. 

Heb je interesses in een van deze bovenstaande vrijwilligersfuncties of heb je er een vraag over, neem dan geheel vrijblijvend contact op met Corine Boumans, coördinator vrijwilligerswerk Kempenhaeghe, (040) 2279151 of BoumansC@kempenhaeghe.nl

Tegenprestatie
Naast voldoening en van betekenis zijn binnen een gezellig team, is er een bescheiden tegenprestatie. Alle vrijwilligers krijgen een kilometervergoeding. Je komt in aanmerking voor het lidmaatschap van de personeelsvereniging van Kempenhaeghe, je mag tegen korting sporten op Kloostervelden, er is een jaarlijks vrijwilligersfeest en je krijgt een jaarlijkse kerstattentie. Ook wordt je als startend vrijwilliger uitgenodigd om deel te nemen aan een voorlichtingsavond over epilepsie.

Epilepsie en verstandelijke beperking: van alle kanten bekeken!

Lees meer...

Op dinsdag 20 maart 2018 organiseert het Centrum voor Epilepsiewoonzorg van Kempenhaeghe een symposium 'Epilepsie en verstandelijke beperking: van alle kanten bekeken!' 

In het symposium van het Centrum voor Epilepsiewoonzorg komen uiteenlopende onderwerpen aan bod. Van interventies bij epilepsie tot aanvalsdetectie en de zorg in de nacht. Ook leiden we u graag binnen één van de workshops rond over het nieuwe terrein van Kloostervelden te Sterksel. Kloostervelden Sterksel is een nieuwe wijk, waar bewoners en nieuwe inwoners samen leven in het kader van omgekeerde integratie.

Voor wie?
Symposium voor begeleiders in de zorg van mensen met een verstandelijke beperking en epilepsie: verzorgenden, verpleegkundigen, agogisch werkenden, groepsbegeleiders, activiteitenbegeleiders, verpleeghulpen, persoonlijk begeleiders, ambulante thuisbegeleiders etc.

Meer informatie
Vanaf medio januari 2018 vindt u op deze website meer informatie over het programma en de inschrijving.