Nieuws
Lees voor

Handvatten bij complexe samenspel van epilepsie en verstandelijke beperking

In vergelijking met de reguliere bevolking komt epilepsie vaker voor bij mensen met een verstandelijke beperking. Bijna een kwart van de 142.000 Nederlanders met een verstandelijke beperking kampt met epilepsie. Daarnaast is de epilepsie lastiger te diagnosticeren en te behandelen. Het is opvallend hoe weinig er bekend is over bijkomstige gedrags- en stemmingsproblemen, ondanks dat we weten dat dit een grote invloed kan hebben op de kwaliteit van leven in deze kwetsbare doelgroep. Met haar onderzoek reikt arts voor verstandelijk gehandicapten Francesca Snoeijen-Schouwenaars handvatten aan voor professionals voor de momenten waarop ze in hun dagelijkse werk met dit complexe samenspel worden geconfronteerd.
 

In het promotieonderzoek wordt een begin gemaakt met de verbetering van wetenschappelijk onderbouwde overwegingen op het gebied van diagnostiek, beeldvorming en behandelopties voor mensen met epilepsie en een verstandelijke beperking. Factoren binnen de verstandelijke beperking zelf lijken meer invloed te hebben op deze problemen dan specifieke factoren binnen de epilepsie.

 

Lees voor

Handvatten voor de professional

In de spreekkamer zagen we zodra iemand de diagnose ‘epilepsie’ in zijn lijst van problemen heeft staan, dat veel klachten toe worden geschreven aan de epilepsie en oplossingen in die hoek worden gezocht, aldus Snoeijen. Andersom zagen we dat bij veel mensen die reeds bekend waren met gedrags- en/ of stemmingsproblemen, vaak vergeten werd dat ook de epilepsie een rol kon spelen. De belangrijkste aanbevelingen uit het proefschrift zijn gericht op de artsen en andere professionals wanneer ze tijdens hun dagelijkse werk tegen neuropsychiatrische problemen aanlopen in deze specifieke doelgroep.

 

 

 

 

Lees voor

Aanbeveling studie

Snoeijen acht het van groot belang dat de groep mensen met epilepsie en verstandelijke beperking gezien wordt in een multidisciplinair team. Hierdoor kan de behandeling op individueel niveau worden afgestemd door professionals die vanuit meerdere invalshoeken meekijken en signaleren. Op deze manier kunnen problemen sneller, effectiever en met meer (wetenschappelijke) onderbouwing worden opgepakt en aangepakt. Inzicht dat de klinische professional en uiteindelijk ook de cliënt helpt in het dagelijks functioneren met epilepsie en een verstandelijke beperking.”

 

Lees voor

Duo-promotietraject

De promotiestudie van Francesca Snoeijen-Schouwenaars vond plaats in het gespecialiseerde Centrum voor Epilepsiewoonzorg en is onderdeel van een duo-promotietraject, waarbij dr. Jans van Ool, onderzoeker/orthopedagoog die  zich eerder richtte op de relatie tussen epilepsie, verstandelijke beperking en neuropsychiatrische comorbiditeit. Dit centrum maakt deel uit van Kempenhaeghe, een van de twee Nederlandse expertisecentra in epilepsie. Het Centrum voor Epilepsiewoonzorg biedt zorg, huisvesting en dagbesteding aan mensen met epilepsie zoals cliënten met epilepsie en een verstandelijke beperking.

Francesca (F.M.) Snoeijen-Schouwenaars promoveert op 9 oktober 2019 aan de Universiteit van Maastricht op het proefschrift “Diagnostic, Neuropsychiatric and Therapeutic considerations in Epilepsy and Intellectual Disability – medical perspectives