Nieuws
Lees voor

Behandeling chronische slapeloosheid kan sneller, beter en goedkoper

Het Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe heeft samen met huisartsen een zorgmodel ontwikkeld voor de effectieve behandeling van chronische slapeloosheid waarvan verwacht wordt dat het landelijk kan worden uitgerold. In de zogenaamde ‘zorgstraat insomnie’ kan chronische slapeloosheid eerder herkend, sneller en beter behandeld worden. Daarnaast is er een besparingspotentieel op zorgkosten van naar schatting 55%.  

Zo’n tien procent van de Nederlanders lijdt aan chronische slapeloosheid. Slapeloosheid beïnvloedt het functioneren overdag en de stemming, dus een goede behandeling is van groot belang. Onbehandelde slapeloosheid heeft een negatieve invloed op het functioneren overdag (verminderde productiviteit en kwaliteit van leven) en is een risicofactor voor angst- en stemmingsproblematiek. Maar in veel gevallen herkent de huisarts de klachten niet, waardoor deze onbehandeld blijven. Wanneer de klachten wel worden herkend, volgt een doorverwijzing naar een ziekenhuis, kostbare onderzoeken door verschillende specialisten en soms een verdere doorverwijzing naar een gespecialiseerd centrum voor slaapgeneeskunde zoals Kempenhaeghe.

Lees voor

Kennis delen

Het Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe heeft in haar 25-jarig bestaan een bewezen effectieve (niet-medicamenteuze) behandeling voor chronische slapeloosheid ontwikkeld. Helaas hebben nog te weinig patiënten toegang tot deze behandeling. Het nieuwe zorgmodel insomnie is gebaseerd op het gestructureerd delen van de kennis over deze behandeling met huisartsen en praktijkondersteuners, waardoor de klachten eerder worden herkend en een effectieve behandeling in de huisartsenpraktijk mogelijk is. Kempenhaeghe vervult hierbij een educatieve en consultatieve rol. Medewerkers van de huisartsenpraktijk krijgen een scholing over slaap en slaapstoornissen en leren laagcomplexe slaapdiagnostiek uitvoeren en interpreteren. Huisartsen leren de Slaapmeetweek inzetten, een week waarin de patient een slaapdagboek bijhoudt en een uitgebreide diagnostische vragenlijst invult. In het netwerk is een arts-somnoloog beschikbaar voor advies of om de behandeling over te nemen. Op deze manier brengen we onze kennis dichtbij de patiënt. Dit resulteert in zuinige en zinnige zorg zonder onnodige onderzoeken en komen alleen patiënten met een complex slaapprobleem terecht bij een gespecialiseerd centrum voor slaapgeneeskunde.

Lees voor

Voordelen

De voordelen van deze nieuwe aanpak zijn duidelijk. Patiënten met slapeloosheid kunnen gewoon bij hun huisarts terecht voor een effectieve en efficiënte behandeling. De behandeling leidt tot minder gebruik van slaapmedicatie en heeft een gunstig effect op leefstijl, kwaliteit van leven en chronische aandoeningen. Huisartsen en praktijkondersteuners zijn beter toegerust om patiënten met slapeloosheid te herkennen en te behandelen. Tenslotte kunnen ook zorgverzekeraars profiteren van de nieuwe zorgstraat insomnie, omdat investeren in de eerste lijn (huisartsen) naar verwachting aanzienlijke kostenbesparing kan opleveren in de tweede lijn (ziekenhuizen) en derde lijn (expertisecentra). Schattingen geven aan dat een besparing van circa €19 miljoen op jaarbasis kan worden gerealiseerd.

Lees het artikel in Medisch Contact augustus 2019: 

https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/zorg-bij-slapeloosheid-heeft-impuls-nodig.htm of kijk op https://www.slaapstraat.nl